Kansen in je Digitale Transformatie traject

Wat is digitale transformatie?

EasySeparate: Eerste hulp bij Digitale Transformatie

De voordelen van Digitale Transformatie ervaar je al iedere dag. Je bent je daar misschien niet direct van bewust. Denk bijvoorbeeld aan digitaal bankieren. Wie doet dat niet? Pinbetalingen zijn van alle dag, zeker in Nederland lijkt contant geld wel zo’n beetje uit het straatbeeld verdwenen.  Dat zijn directe voorbeelden van succesvolle Digitale Transities die impact hebben op de manier waarop je boodschappen doet en waar je mogelijk met EasySeparate in aanraking komt Dat raakt ook meteen de kern van EasySeparate, je hebt er direct gemak van! Tegelijkertijd merk je als gebruiker zelf niets van de werking zelf. Behalve als je dat zelf zou willen.

Document Classificatie

Je Digitale Transitie met EasySeparate begint bij je huidige werkprocessen. Laten we die eerst eens van een passend digitaal label voorzien. Zo’n proces kan je samenvatten onder de noemer van Document Classificatie. Dat is het proces waarbij papieren documenten gescand worden of binnengekomen digitale documenten zoals PDF’s een naam of ander kenmerk krijgen waarmee ze binnen de organisatie herkenbaar worden. Je weet dan van welk type document er sprake is en welke informatie er op het document zou moeten staan.

Document Data herkenning

Document herkenning de documenten geclassificeerd zijn kan EasySeparate de data van deze documenten afhalen. Die informatie kan op een vaste plek staan of op een willekeurige document locatie, het maakt voor de werking van EasySeparate niet uit.   Met EasySeparate kan ongestructureerde informatie worden gelezen van willekeurig welke documenten dan ook. EasySeparate heeft verschillende innovatieve technologieën onder de virtuele motorkap waar we je nu niet mee willen vermoeien. Elders op de site staat daar meer over uitgelegd.

 

Data valideren

Nadat de gegevens van je documenten gehaald zijn kunnen deze opgeslagen, aangevuld, doorgeven aan een andere applicatie of anderszins de gewenste werkstroom vervolgen. Doel is dat gebruikers in de hele organisatie toegang kunnen krijgen tot informatie die ze op basis van hun functie nodig hebben. Door documenten te classificeren, dan te herkennen en vervolgens de herkende data te valideren sla je een slag in je Digitale Transitie proces die zich meteen terugvertaald in minder fouten en kostenbesparing met EasySeparate.

Voordelen van EasySeparate

Vandaag ontvangen alle organisaties dagelijks informatie, documenten en soms ‘ruwe’ data van totaal verschillende bronnen in evenzoveel formaten. Met EasySeparate houd je overzicht tussen de afzonderlijke document soorten. Zelfs papieren documenten met stempels en handtekeningen kunnen via EasySeparate op een digitale wijze gestroomlijnd verwerkt worden.

Versnelde besluitvorming

Door alle documenten digitaal en gevalideerd raadpleegbaar te maken creëer je een traceerbaar document proces.  Je kan werkstromen zoals documentroutering transparant inrichten en daarbij een beter beeld krijgen van de werkdruk binnen bepaalde afdelingen. EasySeparate beschikt over unieke logging parameters die standaard naar een database wegschrijven. Als je deze data koppeld aan onze Digitale Dashboard technologie kan je de werkprocessen verder optimaliseren. Je krijgt daardoor visuele inzage bij interne beoordelings- en goedkeuringsprocessen. Zijn er ergens stremmingen in je procesgang, heb je daar veel sneller een beeld van dan voorheen. Las van dashboarding kan EasySeparate de juiste persoon voor de binnenkomende documenten in detail op de hoogte stellen over de document status, compleetheid van het document en andere parameters die specifiek voor jouw organisatie en proces van belang zijn.

Vereenvoudigde samenwerking

Zodra je een Digitale Transitie met EasySeparate opzet kunnen collega’s in één keer met dezelfde actuele informatie aan de slag. Dit biedt mogelijkheden om eenvoudig samen te werken. Speciaal voor dit doel heeft EasyData EasyVerify ontwikkeld.  Is het dan echt allemaal zo ‘Easy’? Transparant documentproces inrichting vermindert het risico op fouten, achterstallig werk en andere vervelende neven effecten van handmatig werk. Veel basisprocessen zitten standaard in EasySeparate en kunnen met minimale inspanning voor validatie of werk delen intern op een veilige wijze traceerbaar gedeeld worden.

Verbeter je klantcontact

Door handmatige document classificatie en proces verwerking blijft overbodig handmatig werk in stand. Vandaag zijn veel tijdrovende processen met een Digitale Transitie strategie in korte tijd te ondervangen. Het resultaat is dat medewerkers die rechtstreeks met klanten werken, nu direct toegang krijgen tot gevalideerde informatie die zij nodig hebben om klanten beter van dienst te zijn. Bedenk zelf de voordelen om met klanten te communiceren over informatie die ongeveer tegelijkertijd bij een andere afdeling aankomt. Zo geeft EasySeparate direct meerwaarde aan je Digitale Transitie!

Digitale transformatie bedrijven

Bureaucratie staat haaks op samenwerking. Digitale transformatie is vanuit die invalshoek meer dan een evaluatie van verouderde bedrijfsprocessen, Met elkaar aan de slag te gaan processen te beschrijven zal allereerst energie opleveren. Onze digitale transformatie oplossingen, hoe mooi ook, staan of vallen bij de gebruikersacceptatie die op zijn beurt weer ondersteunt wil worden door betrouwbare oplossingen.

Digitale transformatie, dat doet elke organisatie op zijn eigen manier. Hierdoor ziet de digitale transformatie er in elke situatie weer anders uit. Laten we eens de techniek als voorbeeld nemen. Je bedrijf heeft mogelijk een ouder ERP-systeem dat moet communiceren met SharePoint. De digitale transformatie (lees slimmer samenwerken) zal dan gebruik maken van transparante digitale checks die standaard met onze technologie wordt geleverd. Transparantie en rapportage, een belangrijk punt voor iedere organisatie. Dit alleen maakt transformatie geen realiteit, het gaat om de verbinding tussen bestaande applicaties. Wanneer bestaande systemen uw businessmodel verbeteren is de digitale transformatie een feit. Een goed realiseerbaar voorbeeld dat in het kader van de nieuwe digitale bedrijfsvoering gewenst is wordt in het artikel over automatische factuurverwerking nader in beeld gebracht en verwijzen ook naar ons artikel over E-Facturatie.

Digitale transformatie biedt nieuwe commerciële kansen. Digitale transformatie heeft een commercieel belang waarbij de feiten voor procesverbetering voor zich spreken. De vraag welke effectiviteit te behalen is beantwoorden we samen. Bijvoorbeeld door een evalutie omgeving die zichtbaar maakt welke voordelen digitale transformatie in uw proces zal hebben. Ontdek een slimmere manier van werken. EasyData werkt samen in realisatie van transformatie doelstellingen.

Digitale transformatie: word een bedrijf dat klaar is voor de toekomst

Waarom digitale transformeren met EasySeparate?

Je comfortzone is een remmende factor bij veranderingen. Bij digitale transformatie is dat een probleem, veranderingen kosten tijd, vertrouwen en inzet. Er zullen geen transformatiedoelstellingen worden bereikt wanneer betrokken stellingen en procedures blijven zoals ‘ze altijd waren’. Zonder de harde kanten van software te onderschatten nemen we als geen enkele andere automatiseerder de aandacht en respect mee in het digitale transitie proces.
EasyData projectleiders zijn getraind op de zachte kanten die bij het automatiseren van bedrijfsprocessen komen kijken.
Innovatie is in het belang van de betrokkenen en wij realiseren ons dat innovatie geen abstractie mag betekenen. Zeker waar organisaties moeite hebben met het overzien van de toekomst die digitale transformatie inluidt.  Betrokkenen moeten loslaten, het is een transformatie, een gebeurtenis die verbinden overstijgt. Wij realiseren ons dit proces en blijven concreet communiceren.

Dit artikel is geschreven om duidelijkheid te geven over het onderwerp digitaal samenwerken. Het is geen bedreiging, maar een aankondiging geschreven op basis van onze expertise over dit onderwerp. We hebben onze lessen geleerd en daardoor hoeven onze klanten het wiel niet opnieuw uit te vinden, transformatie is meer dan technologie. De huidige workflows gebruiken nog steeds op een bepaalde manier papier; we kennen een teamlid bij EasyData die dol is op het gebruik van papier, tijdens overleg wordt er genoteerd, op papier. Dat hoeft geen probleem te zijn, transformatie naar een digitale manier van werken betekent aanpassing naar de beschikbare technologie. Daarmee gaat het niet om talent het werken lastiger te maken, het moet juist andersom.

Digitaal Transformeren begint met doelstellingen
Transformeer naar kostenbesparing

De strategie achter succesvolle transformatie

EasyData doet meer dan het implementeren van technologie. Wij willen de partner zijn in digitale transformatietrajecten.
Het bouwen van nieuwe mogelijkheden op basis van innovaties begint meestal niet vanzelf. Planning en evaluatie zijn een sleutelfactor in dit proces. We beginnen niet vanaf nul op grote schaal te pushen, EasyData specialisten op het gebied van digitale transformatie hebben voldoende kennis om te adviseren wat belangrijk is en waar, volgens ons, de focus het best kan liggen.
Pak problemen aan waar bottlenecks te vinden zijn. Door onze multidisciplinaire aanpak en bereidheid om in uw specifieke situatie te investeren, zijn wij in staat om de transformatie op een voor uw organisatie prettige manier te begeleiden.

Grote werkwijze veranderingen ineens zullen mislukken en kostbaar worden, de betrokkenen zullen eenvoudig achterop raken.

Digitaal samenwerken gaat over mensen en niet over technologie.

Digitale Transformatie: Transformeer naar kostenbesparing

Je Digitale Transformatie samengevat:

De stap naar digitale transformatie staat garant voor effectievere processen waar jij nu al voordeel mee behaalt.  De vraag is niet of digitale transitie relevant is, de vraag is eerder of je de concurrentie voorblijft!  EasyData helpt je daar graag De stap naar digitale transitie hoeft niet bedreigend te zijn, het biedt kansen je klanten dezelfde voordelen te laten ervaren zoals je dat zelf nu ook al beleeft in je eigen dagelijks leven. Dat is de eerste winst, digitale transitie stappen die jouw organisatie nu al neemt komen de beleving van je eigen relaties direct ten goede. Zo’n digitale transitie stap heeft direct positieve invloed je bedrijfsonderdelen. Handelend vanuit een traditionele visie kan de digitale transitie voor bestaande processen niet direct gewenst lijken en toch positief uitpakken.

Digitale transformatie is een verzamelnaam om de onvermijdelijke toekomst van digitale toepassingen te beschrijven. Daar komt ook de ambitie van EasyData in beeld om digitale systemen in alle disciplines te integreren. Door deze werkwijze verandert de manier van werken, dat is het transformatiedeel, we maken werken op jouw manier comfortabel!

Omschakelen betekent minder werk en digitale transformatie verandert je kijk op informatie.

Digitale Transformatie: Transformeer naar kostenbesparing

Digitale Transformatie in het dagelijkse leven…

Na de eerste volwassen bedrijfsapplicaties waarmee praktisch gesproken geen enkel bedrijf meer om een digitale werkomgeving heen kon veranderde Internet vervolgens ons leven. Videoverhuur werden on demand videodiensten waarvan Netflix wel het eerst meest succesvolle bedrijf genoemd mag worden. In het verlengde van front runner Apple met iTunes ontwikkelde zich Spotify waarop vele inmiddels een abonnement hebben.  Daaruit blijkt dat niet alle digitale initiatieven succesvol zijn, Spotify is nog steeds een verliesgevende onderneming.

Bedenk de eerste mobiele telefoons, die konden nog geen foto’s maken, hoewel digitale camera’s steeds meer hun intrede deden, daaraan hebben we het ‘Kodak momentje’ te danken. Het moment dat telefoons ook foto’s konden gaan maken zal bij sommige Nokia-medewerkers met huivering beleefd worden.

In de huidige digitale transformatie golf is het betaalverkeer aan de beurt, iedereen doet vooral pinbetalingen en de handel in aandelen draait om wie de snelste netwerkverbinding heeft en algoritmen getraind heeft.  Daar liggen meer kansen dan bedreigingen, hier zijn we onze relaties graag mee van dienst! Wil je meer lezen over Digitale Transformatie? Dan is dit boek een aanrader! Als je meer wilt weten hoe het digitale shoppen zich aan het ontwikkelen is zal deze trend-link je meenemen in de actuele digitale werkelijkheid.