Data analyseren gaat je business veranderen

Realiseer dat ieder bedrijf een data gedreven organisatie is!

Om data analyseren voor je eigen organisatie praktisch te onderbouwen zullen cijfers (lees ‘data’) gedeeld worden met je collega’s. Dashboards worden gebruikt om collectieve onderbouwde besluiten te nemen. Als je dit leest zie je dat Data analyseren zeker niet alleen uit de eigen organisatie hoeft te komen. Data is overal beschikbaar! De Nederlandse overheid stelt bijvoorbeeld diverse data sets beschikbaar om tot op heden
on-ontdekte trends in je eigen organisatie zichtbaar te krijgen. Data analyseren begint zo dicht bij jezelf.

Verschillende analyse technieken uitgelegd
Verschillende analyse technieken onder de aandacht

Data analyseren, ontwikkel daarvoor je eigen methode

Het internet wordt vanwege de toegenomen populariteit overspoeld met data analyse methoden die je de bijbehorende resultaten beloven. Die verschillende uitingen op Internet belichten vanuit hun verschillende perspectieven. Ga je data analyseren volgens kwalitatief onderzoek of juist vanuit kwantitatieve dataverzamelingsmethoden. Hier gaan we je in eerste instantie niet mee vermoeien. Onze visie is dat gebruikers zich vooral willen concerteren op hun eigen business en data analyse methodes willen gebruiken die daar het beste bij aansluiten. Vervolgens is aan ons als Data Analyse specialisten om daar een passend antwoord op te formuleren. Dat antwoord dat wij dan op basis van je vraagstelling presenteren is een reactie waar de vragende partij, jouw organisatie in dit geval, verder mee komt.
Daar concentreren we op! Data analyseren met meetbare resultaten.

In onze visie zijn medewerkers vanuit de hele organisatie betrokken bij het ontwikkelen van data gedreven inzichten en resultaten. De inbreng vanuit verschillende disciplines zal tot een begrip over het concept data leiden met de daarmee samengaande resultaten.

Analyse technieken methoden

Data analyseren middels verschillende data analyse technieken

De tijd dat data onderzoek het domein was van data-analyse- en business intelligence-teams is voltooid verleden tijd.
Lees dat niet als bedreiging, dit is juist een kans voor onze kennis intensieve economie. Tegelijkertijd betekent dit ook dat de technische ontwikkelingen zo snel gaan dat zich begrijpelijke technologie vormt. Data Analyse is dus volwassen geworden. Data analyse onderzoek is door ontwikkelaars verpakt in data analyse software die voor iedereen met een data analyse vraagstuk toegankelijk wordt gemaakt.

In dit artikel gaan we nader in op de verschillende Analyse technieken, effectiviteit en data toegankelijkheid. Bij data analyse wordt veelal direct gedacht aan het analyseren van numerieke waarden. Deze techniek wordt veel gebruikt en komt verderop terug in  aansprekende voorbeelden. EasyData analyseert ook niet numerieke data zoals de interpretatie van teksten, of video’s en beeld bestanden.  EasyData heeft hier ervaring mee die terugkomt in de opmerkelijke resultaten video van projecten gerealiseerd in 2022.

Analyse voor historische data

Beschrijvende data analyse

De beschrijvende analyse techniek past vooral bij historische data, welke gegevens zijn er in het verleden verzameld? Afhankelijk van die vraag beantwoording wordt de data analyse voor deze specifieke parameters nader ingericht.

EasyData werkt hiervoor in de praktijk vaak met Excel export en een draaitabel met voor gedefinieerde macro’s om de gebruiker die de geanalyseerde data gaat gebruiken goed van dienst te zijn. Natuurlijk zijn uitgebreide dashboards zoals van Grafana of Microsoft ook goed toepasbaar. Wel leert onze ervaring dat in het geval van historisch beschrijvende analyse vooral een makkelijk snel te begrijpen en toegankelijk platform gewenst is.

Gezien onze expertise in de verschillende exportmogelijkheden zijn EasyData Data specialisten in staat praktisch werkende voorbeelden te presenteren om de toekomstige gebruiker of data analist zo goed als mogelijk te faciliteren.

Diagnostische data combineert data sets

Diagnostische data analyse

Diagnostische analyse brengt de reden inzichtelijk, dat maakt diagnostische analyse waardevol voor organisaties en werkt inspirerend voor medewerkers die zich met procesverbetering bezig houden. Omzet pieken of juist daling worden visueel in kaart gebracht en kunnen vergeleken worden met seizoeninvloeden, een nieuwsbrief, media aandacht over producten, diensten of andere specifieke uitingen die de omzet over een bepaalde periode beïnvloeden. In dit geval is “meten weten” zoals deze link bevestigd:

VERZAMEL ZOVEEL MOGELIJK GEGEVENS ALS JE TE PAKKEN KUNT KRIJGEN
Dan zal diagnostische analyse een waardevolle aanvulling zijn op de bestaande gereedschappen die je al in gebruik hebt.

Voor diagnostische analyse zijn meerdere datasets vaak noodzakelijk. De eerste dataset heeft in eerste instantie betrekking op de historische gegevens van de organisatie. In het hier geschetste voorbeeld zal het om omzet gegevens gaan waarbij het motto
“hoe meer hoe beter” opgaat. Seizoen trends kan je bijvoorbeeld niet binnen een jaar vaststellen, voor valide resultaten is de invoer van meerdere jaren data van belang.

Hier gaan we de toekomst voorspellen!

Voorspellende data analyse

Voorspellende analyse, of predictive analysis, gaat de toekomst voorspellen! De ultieme uitdaging voor iedere data analist en mensen in het algemeen.

De lezer met historisch besef weet dat mensen over het algemeen slecht de toekomst kunnen voorspellen en proberen ons door de eeuwen heen van allerlei gereedschappen en rituelen te voorzien van een accuraat voorspelde toekomst.

Gaat voorspellende analyse zorgen voor een trendbreuk?

Niet direct, wel kan voorspellende analyse een onderbouwde voorspelling doen van een waarschijnlijkheid of een gebeurtenis gaat plaatsvinden.

Een ontwikkeling die daarop voorsorteert is CAS, het Criminaliteits Anticipatie Systeem van de politie.

Algoritmen voor de zelf rijdende auto als voorbeeld

Prescriptieve data analyse

Prescriptieve data analyse heeft overeenkomsten met de voorgenoemde voorspellende analyse en doen in dit artikel ons best de onderlinge verschillen te duiden. Het verschil zit vooral in de toepassing van Machine Learning (ML) en Artificial Intelligence (AI) algoritmen. Hoewel beide analysetechnieken van ML of AI gebruik kunnen maken zit het verschil vooral in de modelleringstechnieken.

De zelfrijdende auto is een voorbeeld van prescriptieve data analyse. Algoritmen maken tijdens de autorit miljoenen berekeningen die de auto helpen beslissen te maken, op een manier dat ‘echte’ mensen dat ook zouden doen. IoT (Internet of Things) is een ander ontwikkeling die momenteel razendsnel voor veranderingen zorgen die kort geleden nog voor onmogelijk werden gehouden. Prescriptieve analyse maakt een respectabel onderdeel uit om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Samenwerken met remote teams brengen effectieve data analyse resultaten

Data analyseren? Overweeg externe Data Science expertise

Tegenwoordig werken we meer vanaf een afstandje, ideale situatie voor organisaties met beeldscherm werk. Deze organisaties kunnen we al een data-organisatie noemen. Missen ‘we’ het fysieke contact? Zijn de samenwerkingen en de uitdagingen moeilijker geworden?

Bij EasyData ervaren we dat anders. Onze uitdagingen in teamverband zijn niet veranderd en ons informeel ‘koffiecorner’ overleg richten we anders (lees effectiever) in. Samengevat missen we met onze remote manier van werken geen waardevolle informatie. EasyData is ingericht om data analyse projecten op afstand uit te voeren en delen die voordelen met jouw organisatie!

Geen freelancer, wel een team specialisten om op terug te vallen

Pak je voordeel met bereikbare kennis!

Stel dat je als organisatie trends wil ontdekken in relatie tot ziekteverzuim of omzetstijgingen met moderne data analysetechnieken wil beoordelen. Het samenstellen van datasets kan bij een organisatie waar data analyse niet direct de focus is een kostbare onderneming worden. In dat geval kan EasyData uitkomst bieden met het creëren van datasets of de weg kennen naar reeds bestaande data.
Data onderzoekers en wetenschappers in het algemeen publiceren hun onderzoeksresultaten steeds meer op online platforms, veelal in direct bruikbare datasets die een data match opleveren met de gewenste data van jouw organisatie. EasyData Data Science specialisten kennen de weg tussen deze oneindig beschikbare datasets. Waarom zou je dan het wiel opnieuw uitvinden?

Geen vrijblijvende freelancer, afrekenbaar resultaat

EasyData Data Science specialisten beslaan verschillende talenten die samenwerken in een hecht team om tot het beste resultaat te komen. Dat brengt jouw organisatie gemak bij een eenmalige opdracht, beperk je niet tot kennis van één freelance data specialist.

EasyData deelt resultaten in Excel
EasyData innoveert met Excel

Data analyse in Excel

Gegevens analyseren in Excel is een standaard functionaliteit die de meer ervaren gebruikers van Excel wel kennen. Hoe mooi zou het zijn om gegevens van Internet te plukken en die als gerubriceerde data in Excel terug te zien? EasyData ontwikkeld voor verschillende organisaties technieken om data uit verschillende bronnen gestructureerd op gezette tijden per beveiligde email verbinding de aangesloten gebruikers van gewenste data analyse in soms draaitabellen te voorzien. We doen dat niet sinds gisteren, in 2015 hebben we een voorbeeld online gezet dat in een automatisch proces jaarverslagen van het internet download, automatisch de geconsolideerde jaarbalans extraheert en in Excel rubriceert. Je kan de voorbeeld website hier bezoeken en we begrijpen dat deze meer vragen dan antwoorden kan oproepen. Maak daarvoor een afspraak met een van onze data specialisten.

Data analyse trends

Onze ambtitie is om voorop te lopen in Data Analyses innovaties zonder de realiteit van resultaat gedreven analyse resultaten uit het oog te verliezen. In ons aankomende gesprek staan we niet stil bij onze Data Science innovaties van tien jaar geleden, maar nemen je mee in de huidige mogelijkheden die vandaag mogelijk zijn.

Welke concrete stappen kun je zetten om meer datagedreven te gaan werken?
Samen zetten we de kansen en mogelijkheden op een rij, zodat je effectief verder kunt!

Effectieve data analyse begint met een dataset

Data analyseren werkt beter met een dataset

Een dataset is in de basis niet meer dan een verzameling gegevens. In het geval dat de gegevens in een tabel staan is zijn de gegevens (lees de dataset) herleidbaar tot een of meer databasetabellen. Het aantal datasets die klaar zijn voor gebruik groeien iedere dag, het is dus onmogelijk hier een overzicht van te geven, wel gaan we een poging doen om je inzicht te geven welke data gewoon direct voorhanden is om trends in je eigen organisatie te spiegelen met beschikbare data.

Overzicht Nederlandse Datasets
 
Data register van de overheid Onderwijs
Zoekmachine Open Data Nederland Openbaar vervoer dienstregeling
Open data van het CBS Openbaar vervoer bussen
Datasets van geodata Openbaar vervoer treinen
De Nederlandse Bank Belastingdienst
Het Kadaster Olie en gas
Het Nationaal Archief Sociologisch onderzoek
De Nederlandse Zorgautoriteit KNMI
Zorginstituut Nederland Archeologisch onderzoek

 

We helpen je verder op de weg naar een datagedreven organisatie

Hoe analyseer je data?

We kunnen ons voorstellen dat je, aangeland bij dit artikelonderdeel, je de bomen door het digitale bos niet meer zo scherp ziet.

Daar schuilt meteen een lichtpuntje in, je hoeft ook alleen je eigen business of ervaring te begrijpen, data analyse is ons vakgebied.

Het is onze taak jou te bedienen met resultaten en inzichten waar je mee verder komt! Ter illustratie staan bovenstaand een aantal datasets vermeld. Het punt dat we willen maken is dat je bedrijf veranderd is in een datagedreven organisatie en dat de data structuur om je heen tot economische veranderingen leid waar we allemaal mee te maken gaan krijgen.

Gegevensanalyse: Zicht op Data

Zicht op Data

Voorspellende data analyse brengt onbekende informatie naar de oppervlakte. Dat is onze belofte voor onze business intelligence oplossingen.

Wij leveren systemen voor data analyse voor de manier die past binnen je organisatie. SAAS of op on premises,je wensen en budget staan centraal!

Gegevensanalyse: Verwerking

Verwerking

EasyData heeft een grootschalig datacenter in eigen beheer. Dat stelt ons in staat volgens AVG-vereisten gegevens veilig te verwerken.

De meeste documenten zijn “digital born”, wat verwerking eenvoudig maakt. Los daarvan verwerken we in een paar weken miljarden pagina’s met OCR.

Gegevensanalyse: Big Data

Big Data

Krijg toegang tot de voordelen van ´Big Data´ verwerking. Verken zonder verplichtingen op efficiënte wijze inzichten die niet eerder mogelijk waren.

Wij voorzien onze klanten van de kennis en infrastructuur. Laat beschikbare data een overzicht geven die een effectieve bedrijfsvoering mogelijk maakt.

Gegevensanalyse: Algoritmen

Algoritmen

Onze technologie is niet gebaseerd op één platform, we innoveren verder. Sluit aan bij de inzichten die de grote spelers al hebben met betaalbare technologie.

Op basis van onze ervaring bieden wij “Best of Breed” voorspellende data analyse oplossing. Dat biedt kennis en informatie zonder investering vooraf.

Gegevensanalyse: Data validatie

Data validatie

Hoe zit het met resultaat controle? Is de controle van de resultaten wel in handen van een specialist? Jazeker, dat lossen we op met slimme Cloud validatie.

Verbindingen met gegevensbronnen maken intuïtief begrip mogelijk. Creëer overzicht tijdens data analyse-processen, dat maken we waar.

Gegevensanalyse: Kansen

Kansen

Verbeter uw dagelijkse efficiëntie door gebruik te maken van technologische innovatie. Ontdek onbekende feiten en maak slimmere beslissingen.

Structureer uw documenten volgens de AVG of andere voorschriften. Visualiseer feiten uit historische gegevens, profiteer daadwerkelijk van uw oude gegevens!

Gegevensanalyse: Data vergezichten

Data vergezichten

Je kent het belang van monitoring, procestijd en controle. We bieden een rapportageoplossing die inzichten presenteert zoals jij dat wilt. Specifieke berekeningen in Excel of een speciaal ontworpen online dashboard systeem, we kunnen in allebei de mogelijkheden voorzien in je data analyse traject!

Dashboard voor gegevensanalyse