Maken je document validatie uitzonderingen zichtbaar

EasyVerify maakt Document Verificatie effectief

Verificatie en Validatie nemen toe in de voortschrijdende Digitale Transformatie waar iedere organisatie mee te maken heeft. Prachtig zolang het geautomatiseerde proces voldoet aan bij aanvang gestelde inrichting wensen.

Handmatige Verificatie en Validatie

Dit artikel gaat over de uitzonderingen van verwachte documenten. Op het moment dat Data Capture niet meer in staat is de gestelde kwaliteit automatisch te bereiken. Wanneer een eerder getraind Machine Learning netwerk inboet op kwaliteit en bijgeleerd moet worden. In die situaties is er behoefte naar een omgeving die zonder omhalen praktisch invulling geeft aan de Verificatie en Validatie vraag.

Verificatie en Validatie met EasyVerify

Voor precies die taken is EasyVerify ontwikkeld, een intuïtieve browser gebaseerd platform dat geroutineerde operators en de incidentele gebruiker handvaten geeft zijn of haar document Verificatie of Validatie probleem effectief te verhelpen.

Procesvalidatie, omgang met uitzonderingen

Valideren betekent in de praktijk niets anders dan controle. In het geval dat automatische validatie niet (mee)werkt is het goed dat de gebruiker (operator) inzage in procesvalidatie krijgt. EasyVerify voorziet hierin. Onze technologie voorziet erin de afgesproken validatie regels (business rules in minder goed Nederlands) aan de operator samen met het document voor Verificatie en Validatie.

Effectieve document Verificatie en Validatie module

Deze document validatie stap levert meer op dan alleen de document validatie. Terwijl de operator de onduidelijke documenten valideert kijken onze validatie algoritmen met de operator mee. Niet iets waar de operator zich zorgen over hoeft te maken. Meer een technologische voorsprong waar de operator plezier aan beleeft! Door het catalogiseren van patronen of data velden waar automatische validatie over struikelt kan handmatig werk komen te vervallen. De operator traint de inrichting voor verdere optimalisatie!

Kijken naar verificatie, zijn mijn resultaten goed genoeg?

Foutloze automatische gegevensverwerking, dat willen we allemaal. We doen ons best dit zo dicht mogelijk te benaderen. In sommige gevallen zie je dat we de gegevens goed lezen, denk aan handschriftherkenning (ICR). We lezen een met de hand ingevulde datum en komen, in samenhang met de begeleidende documenten dat het een bepaalde datum betreft. In dit geval lezen we datum niet helemaal goed, onze ICR is knap, maar kan ook niet met alle kriebels overweg. In zo’n geval weegt de technologie de herkenning op 70%.

We kunnen dus op basis van herkenning en andere begeleidende documenten voor 70% automatisch de zekerheid bepalen.  In dit geval is met de opdrachtgever 80% zekerheid overeengekomen. In de praktijk zal dit betekenen dat dit document met de onzekere datum uitlezing aan een operator wordt aangeboden. Verificatie en Validatie in optima forma!

Experts in document validatie, we houden dat makkelijk

EasyData levert veelal Data Capture technologie die mede wordt aangestuurd door Machine Learning technologie. Daar hebben veel verschillende modellen en datasets van beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan Factuurherkenning. Daar is in de loop van de jaren een standaard in ontstaan die jou proces past! Daarbij weten we meteen dat ieder bedrijf facturen ontvangt, en deze vervolgens op een bedrijfseigen manier verwerkt. Daar komt Document Verificatie en Validatie om de hoek kijken.

Stel dat je een verzamelfactuur per project of administratie wilt splitsen. Of zelfs direct wil door factureren. Dit zijn de stappen die proces automatisering volgens EasyData mogelijk maakt. In het geval de medewerker zelf het proces wil controleren is EasyVerify daar voor geschikt, data validatie in je werkproces!

EasyVerify is geschikt voor complexe berekeningen

Verificatie en Validatie met Calculatie

In veel bedrijfsprocessen moeten gegevens niet alleen worden geverifieerd, maar waarden moeten ook worden gecontroleerd. Neem als voorbeeld inkomende formulieren met datum, numerieke waarden die op verschillende pagina’s voorkomen en nummerplaat informatie. Voordat de gegevens van dit soort formulieren naar een verwerkingsstap gaan, moeten deze worden gecontroleerd en gevalideerd.

EasyData-algoritmen voeren willekeurig welke complexe wiskundige oefening automatisch uit in bedrijfsprocessen. Onze oplossingen zijn hiervoor speciaal ontworpen. Toch hebben sommige formulieren nog steeds een visuele validatie nodig in het geval van uitzonderingen, mogelijke verkeerde invoer door de gebruiker of mogelijk verkeerd geïnterpreteerde handgeschreven tekst.

Met EasyVerify kun je veldberekeningen zichtbaar controleren en uitvoeren. De architectuur van EasyVerify staat toe om complexe wiskundige formules uit te voeren onder toeziend oog van de operator.