Digitaal transformeren met EasyData

Digitaal Transformeren

Digitaal transformeren

Digitaal transformeren begint niet met de oriëntatie op nieuwe softwareoplossingen.
Het begint met een kritische kijk op de bestaande werkstromen, waar zitten repeterende handelingen? Welke processen vergelijken gegevens in welke vorm?

Kunnen gegevens ook getransformeerd worden naar een digitale structuur?

Zo begint procesoptimalisatie met de keuze van interne processen die zich lenen voor digitale transformatie. Vervolgens komt de daarbij behorende software in beeld, speciaal voor dat doel is door EasyData samen met onze klanten EasySeparate ontwikkeld.

Digitaal transformatie platform

Digitaal transformatie platform

Digitale transformatie begint met je processen in kaart te brengen, welke elementen zijn van belang en hoe vang ik deze in vereisten zoals die binnen mijn organisatie van toepassing zijn?

Zodra die informatie paraat is, komt ons digitaal transformatie platform in beeld waarvan wij overtuigd zijn dat dit op een stabiele kosteneffectieve wijze meerwaarde voor je organisatie gaat bieden. Hiervan overtuigen we je graag met praktijkvoorbeelden.

EasySeparate is het veelzijdige digitale transformatie platform om je organisatie in lijn te brengen met de mogelijkheden die het digitale tijdperk biedt. Dat hoeft natuurlijk niet allemaal in één keer. EasySeparate is ook niet per definitie gebonden aan een Cloud structuur.
Digitaal transformeren kan ook prima met een lokale installatie van EasySeparate!

Digitaal transformeren: werkprocessen digitaliseren

Digitaal transformeren is werkprocessen digitaliseren!

EasySeparate is je technisch fundament zodra je een beeld hebt van wat je technisch gesproken wil gaan ‘digitaal transformeren’. Realiseer je dat digitale transformatie meer van je organisatie vraagt dan alleen die ene technische stap, het introduceren van EasySeparate.

Zodra je als organisatie de digitalisering van bedrijfsprocessen gaat aanpakken betreft dat vooral organisatorische veranderingen. Het gaat dan om werkprocessen optimaliseren én afstemmen met de betrokken medewerkers. Dit brengt een uitdaging met zich mee die zich het beste laat verwoorden tot een cultuurverandering. Is je organisatie daar klaar voor?

Succesvol digitaal

Succesvol digitaal transformeren

EasyData helpt organisaties bij het invullen van boven gestelde vragen. Onze ervaring laat in praktijksituaties zien dat kleine digitale transformatie initiatieven al een positieve bijdrage in te verrichten werkzaamheden brengt. En laat dat de nieuwe manier van werken zijn!

Laat softwareprocessen transparant werken zodat de medewerkers in staat worden gesteld andere inhoudelijke werkzaamheden op een positieve manier met volle aandacht inhoudelijk te volbrengen.

Met deze manier van werken krijgen medewerkers als vanzelf vertrouwen in het digitale transformatie concept en stelt zo’n gefaseerde aanpak de organisatie als geheel in staat de mogelijkheden gedoseerd te absorberen en toe te passen.

Datatransformatie

Modulair digitaal transformeren

Digitaal transformeren draait zoals dit artikel belicht rond meerdere aspecten, allereerst de interne processen, vervolgens de bestaande bedrijfscultuur die voor veranderingen open moet staan en daarna komt pas de technologie in beeld. Die technologie ontwikkelt zich razendsnel kijk maar naar ChatGPT.

EasyData speelt op deze aspecten in met een mix van toepasbare technologie en transparantie in de uitleg hiervan. Ons Digitaal Transformatie platform is modulair ontworpen. Resultaat van deze aanpak is een platform waarin we samen met onze gebruikers inspelen op de mogelijkheden van vandaag én morgen.

Datatransformatie

Datatransformatie in onderdelen

Samengevat, ten behoeve van het overzicht en de medewerkers mee te krijgen werken we volgens een Modulaire Digitale Transformatie Methode.

Met zo’n gefaseerde aanpak is een organisatie brede acceptatie het best haalbaar en geeft de verschillende afdelingen ruimte om hun eigen inbreng in het transitie traject terug te zien. We zien Machine Learning als een van de onderdelen die, aangejaagd door de tijdsgeest, op brede belangstelling kan rekenen.

Tegen die achtergrond wordt het digitaliseren van werkprocessen niet alleen een effectieve manier om kosten te besparen, het geeft individuele medewerkers kans om zelf actief bij te dragen aan innovatie binnen de eigen organisatie en persoonlijk specialisme.

Datatransformatie: Input Management

Datatransformatie

EasySeparate begrijpt inkomende documenten en deze worden vervolgens op basis van hun inhoud naar de vereiste workflow gestuurd. Documenten kunnen worden aangevuld met  geëxtraheerde gegevens. Start een document proces op slimme wijze met overzichtelijke interne en externe gegevens. Manage de input!

Gegevenstransformatie: compatibiliteit

Data compatibiliteit

EasySeparate maakt verbinding met uw bestaande systemen. Door de jaren heen zijn er standaard connectoren ontwikkeld die aan uw wensen voldoen. Laat u verrassen door een snelle implementatie van documentregistratie, en gegevensherkenning voor uw werkproces.  EasySeparate levert ieder gewenst uitvoerformaat.

Gegevenstransformatie: Redelijk

Kosten effectieve data

EasySeparate sluit aan bij bedrijfseisen van vandaag en morgen. Daar zijn wij van overtuigd. Om die reden kan EasyData vrijblijvend digitale transformatie aanbieden. Iedere organisatie wordt uitgenodigd om kosteloos ons platform te testen en zelf de innovatieve voordelen binnen uw eigen organisatie te ervaren.

Digitale transformatie samengevat

Digitaal transformeren

Voor succesvolle digitale transformatie trajecten is de inzet van innovatie belangrijk. Aan ons platform kunnen afzonderlijke modules gekoppeld worden die op de juiste wijze bijdragen in de effectiviteit. EasyData kan daar met ons platform een rol in spelen. We zijn ons ervan bewust dat onze kennis op het gebied van procesoptimalisatie moet landen in uw organisatie op een wijze dat innovatieve transformatie bijdraagt aan het belang van uw organisatie.

Hierop inspelende heeft EasyData digitale datatransformatie modules kosteloos beschikbaar om medewerkers de voordelen zichtbaar te maken.

Digitalisering strategie

Digitaal transformeren

Met welke Datatransformatie strategie gaan we van start?
Voor iedere organisatie ligt de klemtoon voor digitaal transformeren weer anders. Middels aansprekende voordelen zoals een kennis sessie of een werkend evaluatie model brengt EasyData innovatieve transformatie technologie dichterbij de medewerkers die direct te maken hebben met deze veranderingen.

Digitaal transformeren is voor EasyData meer dan het beschikbaar stellen van innovatieve technologie, het gaat er allereerst om de medewerkers mee te nemen in de voorgenomen digitale procesgang! Zo zorgt de formulering van je digitale strategie (wat zijn mijn uitgangspunten?) een welkome aanvulling op de bestaande bedrijfsvisie.

Transformeren kan je zelf

Digitaal transformeren

De praktijk leert dat organisaties wel digitaliseren, maar daarin blijven steken, digitale datatransformatie is werkelijk meer dan ‘alleen maar’ digitaliseren. Neem als voorbeeld een PDF-factuur, dat heeft weinig met de adoptie van digitale mogelijkheden te maken.
Een PDF (UBL) XML wel!

Dit is slechts een klein voorbeeld uit de keten van procesconversie naar digitalisatie.

Importeer documenten uit elke bron zoals: e-mail, bestandsservers, internet databases en natuurlijk document scanners. Geïntegreerde  beeldverbetering algoritmen maken afbeeldingen van documentscanners of mobiele apparaten beter leesbaar. OCR van verschillende OCR-engines beschikbaar, de herkenning is afgestemd op uw wensen.

Classificatie van verschillende documenttypen, innovatieve machine learning-modellen voor documentclustering en entiteitsherkenning, Vind in een geautomatiseerd proces ongestructureerde tekst zoals namen, medische codes, percentages, enz. Slimme tabelreconstructie vermindert tijdrovende tabelanalyse en brengt structuur in je datatransformatie.

Exporteer resultaten naar verschillende formaten en bestemmingen, denk aan resultaten per e-mail, export naar FTP, databases of SharePoint. Aanpasbare workflows voor gegevensverwerking door scriptregels en externe applicatieoproepen. Out-of-the-box funktionaliteit voor complexe processcenario’s die aansuiten bij uw organisate.

Opschonen van traceerbare gegevens door corrupte of onnauwkeurige waarden uit de binnenkomende gegevens te corrigeren. Gegevensvalidatie door scripting, machine learning, databasevergelijking uit willekeurig welke bron. Effectieve verificatie kan visueel worden gerealiseerd via EasyVerify of met onze gebruiksvriendelijke dashboarding.

Je oplossing voor data transformatie!

EasySeparate biedt een complete oplossing voor datatransformatie. Dan kan je meteen aan actuele processen zoals factuurverwerking en factuurherkenning denken. Met EasySeparate wordt het factuur proces compleet door slimme validatie en UBL-conversie. Naast dit proces is binnenkomende post verwerking een laagdrempelig proces. In 2019 is in het kader van 20 jaar ontwikkeling een video gemaakt van EasySeparate.

Een oplossing die is uitgegroeid tot een compleet digitaal transformatie platform. De oorsprong van ons digitaal transformatie platform komt helder in beeld met de manier waarop we door innoveren aan de hand van klant wensen. Ontdek zelf  het meest innovatieve digitale transformatieplatform dat vandaag beschikbaar is!

U kunt meer lezen over ons ‘digital transformation platform’ in de EasySeparate brochure. Best wel praktisch, EasyData biedt een kosteloze evaluatie aan om ‘digital transformation’
zelf te ervaren. Ontdek zelf kosten besparing in uw administratieve proces!