Cloud versus On-Premise, de voor- en nadelen naast elkaar

On-premise of De Cloud?

Zodra de vraag “Cloud vs On Premise” in beeld komt spelen allerlei organisatie specifieke vragen een rol.
Wat is beter:  On-premisse of De Cloud?  Als je bestaande applicaties binnen je eigen organisatie goed functioneren, wat heeft het dan voor zin om naar “De Cloud” over te stappen?  Om die afweging goed te kunnen maken ontleden we het container begrip “De Cloud” naar de afzonderlijke definities. Dit artikel is geschreven om de werkelijke Cloud kosten versus on-premise oplossingen transparant te maken.

De wonderlijke wereld van de Cloud

Cloud Oplossingen, zodra je hier nader op in gaat, ontdek je dat er een wereld van applicaties bestaat.
Iedere specialisatie lijkt wel zijn eigen Cloud Oplossing vorm te geven.  EasyData is daar natuurlijk geen uitzondering op. Voordeel voor jouw als klant is, sprekende over onze eigen Cloud Oplossingen, een enorme besparing op de inrichtingskosten en operationeel gebruik. EasyData Cloud Oplossingen zijn gericht op Data Science. Dat kan je dan vervolgens onderverdelen in Data Capture, Data Analyse en het online monitoren van Data verwerking.

Cloud vs On Premise

Cloud vs On Premise en veiligheidsaspecten

Via zwaarbeveiligde eigen servers die in een datacenter staan bieden we onze Cloud Oplossingen aan. Als geen ander begrijpen we de vertrouwelijkheid van jouw data, we leveren immers data-diensten, dat is onze specialisatie. De redenatie impliceert tegelijktijd dat je bedrijfsgegevens veilig zijn opgeslagen. Dat komt met een prijs en kan je doen besluiten juist voor De Cloud te kiezen. Als je de voorzieningen van EasyData naast die van je eigen organisatie ligt, wie treft dan de hoogste veiligheidsmaatregelen?  Deze vraag is essentieel voor je individuele afweging voor de “Cloud vs On Premise” propositie. Een splitsing over de verschillende Cloud modellen staat hier omschreven.

De beveiliging in de Cloud van jouw gegevens is een complex geheel van technologieën, checks en organisatie. Hoe we dat precies doen is lastig uniform te formuleren.  Cloud beveiliging is een belangrijk component van onze dienstverlening dat we volledig afstemmen op de unieke eisen van jouw organisatie. Meer weten en je specifieke vraag voorzien van antwoorden? Neem dan contact met ons op voor een concreet antwoord.   Wil je eerst zelf meer ontdekken over Cloud diensten, versus lokaal werken?  Dan geeft deze link een gedetaileerde uitwerking over dit thema. In opdracht van het  CIP is dit rapport geschreven. In die zin heb je mede betaald voor de realisatie hiervan. Genoeg reden hier eens kennis van te nemen.

Cloud vs On Premise kosten overzicht

Indien EasyData of de opdrachtgever zich in allerlei bochten moet gaan wringen om tot een acceptabele “Cloud oplossing” te komen. Dat is een route die we bij voorkeur niet volgen. Wordt een Cloud Oplossing te moeilijk? In dat geval is het zeker mogelijk onze technologie op een lokale server te installeren. In die situatie vervallen wel de duidelijke voordelen die Cloud vs On permise heeft. In onderstaand schetsen we de een algemene data intensive oplossing

 

Voorbeeld kosten On Premise installatie
Operationele kosten 5 jaar
Aanschaf stevige server voor data intensieve handelingen
€8.000,-
Migratie van de oude server naar de nieuwe server, interne medewerker(s)
40 uur x €50,- = €2.000,-
Stroomverbruik inclusief koeling/ventilatie in serverruimte (inschatting met solar)
€4.000,-
Licentie van OS, Middleware, Data Capture, Data Analyse en andere software
€7.500,-
Algemeen onderhoud, abonnementen, upgrades en onvoorzien
€5.000,-
Totaal
€26.500,-

De weergegeven kosten zijn een inschatting en bedoeld om een beter beeld te geven. Iedere situatie verschilt natuurlijk.
Als je deze kosten bekijkt kan je afvragen hoe EasyData in staat is betaalbare Cloud oplossingen beschikbaar te stellen.
Het antwoordt ligt bij het volume en onze specialisatie. Intensieve dataverwerking in maatwerk omgevingen is ons vakgebied.

Cloud vs On Premise
Machine Learning en resultaat

De verschillende Cloud modellen in vergelijking tot On premise

Het kan zijn dat we ons, EasyData en de opdrachtgever zich in allerlei bochten moet gaan wringen om tot een acceptabele “Cloud oplossing” te komen. Dat is een route die we bij voorkeur niet volgen. Wordt een Cloud Oplossing te moeilijk? In dat geval is het zeker mogelijk onze technologie op een lokale server te installeren. In die situatie vervallen wel de duidelijke voordelen die Cloud vs On permise heeft. In onderstaand tabel schetsen we een algemene data intensive oplossing.

 

On-premis

(je eigen server)

IaaS

(Infra als dienst)

PaaS

(Platform als dienst)

SaaS

100% Dienstverlenend

Applicatie
Applicatie
Applicatie
Applicatie
Data
Data
Data
Data
Middleware
Middleware
Middleware
Middleware
Besturingsysteem Besturingsysteem Besturingsysteem Besturingsysteem
Virtualisatie
Virtualisatie
Virtualisatie
Virtualisatie
Servers
Servers
Servers
Servers
Opslag
Opslag
Opslag
Opslag
Verbindingen
Verbindingen
Verbindingen
Verbindingen

Deze tabel geeft weer waar de afzonderlijke verantwoordelijkheden liggen. Bij de tekst in Rood staan de taken die je zelf organiseert. Terwijl de tekst in groen aangeeft waar je verantwoordelijkheid van je Cloud Dienstverlener mag verwachten.

Middelware

In bovenstaande tabel staat ‘Middleware’.  We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Bij Cloud Oplossingen zoals EasyData die levert, is het vaak een essentieel onderdeel.  ‘Middleware’ is software die geschreven is om afzonderlijke softwaretoepassingen zoals Cloud services samen te laten werken.  Als metafoor kan je het vergelijken met cement dat gebruikt wordt om een huis te bouwen.  EasyData werkt in de Cloud vaak met RabbitMQ.Dan kan je als voorbeeld van Middleware zien. De minder technisch vaardige lezer mag het begrip hiervan best overslaan. Bedenk echter wel dat zonder ‘Middleware’ oftewel ‘software lijm’ veel applicaties niet behoorlijk of effectief kunnen werken en in de afweging tussen “Cloud vs On Premise” het beste wel in de afweging meegenomen moeten worden. Installatie kosten zijn afhankelijk van de applicatie.

Cloud vs On Premise samengevat

De mogelijkheden van de best bij jouw situatie passende Cloud of On premise oplossingen zijn groot. De verschillen daarin worden in dit artikel afzonderlijke benoemd. Welke vorm van IT structuur voor jouw organisatie de beste is kunnen wij zonder kennis van je bedrijfsstrategie en -doelen moeilijk van een afstand schatten. Wat we wel kunnen is een zo objectief mogelijk beeld van de afzonderlijke Cloud modellen schetsen. Tegelijkertijd zetten we dit af tegen de On premise variant.
In de algemene zin kan je stellen dat een vorm van Cloud dienstverlening kosten bespaart.

 

Cloud vs On Premise in projectmanagement

Zeker in onze bedrijfstak is het op of afschalen van capaciteit een terugkomend gegeven. In die zin zijn mogelijk voor jouw situatie ook hybride Cloud oplossingen mogelijk. In dat geval kun je dataprocessen on premise uitvoeren. In het geval van (tijdelijke) opschaling stellen we je in de gelegenheid gebruik te maken van de enorme rekenkracht die EasyData in huis heeft.

Cloud vs On Premise
Cloud vs On Premise

Software-as-a-Service (SaaS)

In dit geval biedt het Cloud Platform abonnees de ruimte om het gebruik van hun eigen software naar de Cloud te verplaatsen. Een voorbeeld daarvan is Microsoft 365. Hiermee kan je alle populaire office pakketten ‘In de Cloud’ gebruiken. Een typisch geval van Software-as-a-Service (SaaS). Hierop kunnen andere applicaties of Cloud Services op aangesloten worden zoals SharePoint. Andere applicaties die je vaak als Software-as-a-Service (SaaS) ziet zijn softwareapplicaties zoals CRM-software (Customer Relationship Management) of software voor personeelsbeheer (HRM) oplossingen.  Bij SaaS zie je het grootste transitie effect als je de vraagstelling “Cloud vs On Premise” nader uitwerkt.

Software-as-a-Service (SaaS) geeft je benodigde rekenkracht

Samengevat kan je stellen dat Cloud Services in de vorm van Software-as-a-Service (SaaS) gebruikers de mogelijkheid geeft online toegang tot de applicatie te geven via de browser van je voorkeur. Voor de volledigheid, In dit geval werkt je computer en browser combinatie als een thin client. Hiermee wordt bedoelt dat de werkelijke rekenkracht door de Software-as-a-Service (SaaS) wordt geregeld. Je eigen computer hoeft niet zo sterk te zijn, die hoeft alleen je browser voorkeur afdoende te ondersteunen.

Wat betekend SaaS als Cloud Service van je keuze?

Met SaaS als Cloud Service vorm is de toegang van abonnees beperkt tot uitsluitend toegang en gebruik van de Online softwareapplicaties die in de SaaS abonnementsvorm zijn overeengekomen. De SaaS aanbieder regelt verder alles. Denk aan het beheer zoals de Cyber veiligheid. En andere praktische zaken zoals de opslag van je data. SaaS kent steeds meer gebruikers, je kan overal inloggen en met beperkte mogelijkheden toch steeds verder gaan waar je eerder met je werk gebleven bent. Daarvoor beheert SaaS ook je individuele softwareapplicatie instellingen. Alles om jou te ontzorgen voor een relatief klein bedrag per maand of per jaar.

Dat verklaart het succes van SaaS. Deze vorm van Cloud Service is eenvoudig in het dagelijkse gebruik en ontworpen voor gebruik voor zoveel als mogelijke doelgroepen.

Platform-as-a-Service (PaaS)

Deze vorm on Cloud Services beschikbaar te stellen biedt gebruikers meer dan alleen het gebruik van een Cloud Service. De gebruiker krijgt in het PaaS model een compleet platform ter beschikking. Platform-as-a-Service geeft de gebruiker meer controle dan met het SaaS model. Nu kan de gebruiker het beschikbaar gestelde Cloud Platform configureren. Die Cloud Platform controle ontstaat doordat gebruikers dichter op het Cloud Services besturingssysteem komen te zitten.

Platform-as-a-Service (PaaS) geeft je eigen applicaties de ruimte

Met PaaS kunnen gebruikers hun eigen applicaties op de Cloud infrastructuur plaatsen met programmeertalen, bibliotheken, services en tools die door de provider worden ondersteund. Je geeft
de abonnee de controle over de gekozen applicaties, opgeslagen gegevens en mogelijk configuratie-instellingen voor de applicaties. In dit geval wordt de abonnee ontzorgt wat betreft het netwerk, de werkelijke servers, de te gebruiken besturingssystemen en de Cloud dataopslag. Deze elementen worden in het Platform-as-a-Service (PaaS) model beheert door de aanbieder.

Machine Learning en resultaat

Infrastructuur als een service (IaaS)

Met behulp van IaaS kunnen de op deze Cloud Service aangesloten abonnees een volledige omgeving volgens eigen inzicht ontwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een virtueel netwerk. Configuratie van zo’n systeem vraagt specifieke IT-kennis. IT-specialisten met kennis van Infrastructuur als een service (IaaS) kunnen een stabiele IT Infrastructuur configureren. Als je kiest voor de “Infrastructuur als een service” (IaaS) vorm, komen ook aspecten zoals het monitoren van de afzonderlijker servers en Cloud Services in beeld. EasyData heeft hiervoor PRTG gekozen.

IaaS is vergelijkbaar met het huren van een appartement

Overigens gebruikt EasyData zelf geen Infrastructuur als een service (IaaS), bij EasyData is gekozen ook de hardware in eigen beheer te houden. EasyData huurt complete zogenoemde ‘Private Racks’ in datacenters. Dat is net zoiets als een appartement huren, dan bedenk je zelf ook de complete inrichting. Alleen als dan het dak gaat lekken bel je de verhuurder. “Infrastructuur als een service” (IaaS) werkt ongeveer hetzelfde las de voorgestelde metafoor.

Infrastructuur als een service (IaaS) zelf configureren

Als he zelf de IT-Structuur mag bepalen komen ook belangrijke onderdelen zoals veiligheid om de hoek kijken. Bij de opzet van je Cloud infrastructuur zou veiligheid bovenaan moeten staan. Ben je geen specialist en je wilt wel graag weten of je Cloud Services veilig zijn? Test dan zelf eens je basis veiligheid op Internet.nl. Deze site geeft gebruikers zonder technische kennis inzage hoe beschermt ze opereren op het Internet. Internet.nl benoemt aspecten die direct voor gebruikers zichtbaar zijn. EasyData kiest ervoor alle systemen volgens CIS Benchmarks in te richten. Wij denken dat deze veiligheid fundamenteel is voor iedereen die zich bezighoudt met het inrichten van de Cloud Infrastructuur.  Met deze Cloud vorm is er het minst sprake van een Cloud vs On Premise vergelijking.

Cloud vs On Premise Hoe past dat in je ICT Strategie?

Bovenstaande opsomming geeft een mooi overzicht van de beschikbare mogelijkheden. EasyData is in staat modellen die het best aansluiten op je wensen te configureren op ons Cloud Platform. Om die innovatiekracht ten volle te benutten gaan we het gesprek met je aan. Hierbij schuwen we een POC (Proof of Concept) niet om je wensen aan de praktijk te toetsen. Zodra jij je wensen kan uitleggen op een wijze dat wij deze wensen kunnen vertalen naar een werkend concept heb je de concurrentieslag al half gewonnen. Ben je nog niet zover? Dan vindt je EasyData aan je zijde bij de uitwerking hiervan.

EasyData, dienstverlenend in de Cloud

Wij hebben onze Digitale transformatie afgerond, we zijn van een IT-bedrijf gespecialiseerd in ‘On premisse’ applicaties naar een Cloud georiënteerde onderneming getransformeerd. Onze visie is dat we een toekomst bestendige organisatie willen zijn. Dat kan alleen met een stabiel en goed doordacht Cloud Platform. Een Cloud Platform dat de flexibiliteit heeft om de snelheid van aanstormende marktontwikkelingen bij te houden, zoals bijvoorbeeld ChatGPT. Het Cloud Platform van EasyData kan deze veranderingen moeiteloos aan.

Die kennis delen we graag met onze partners in Business.

Wil je op een effectieve wijze transformeren naar een meer Cloud georiënteerde organisatie? Neem dan contact met ons op om samen te onderzoeken hoe we je helpen je eigen organisatie op een efficiëntie wijze toekomstbestendig in te richten. Door gebruik te maken van onze kennis en expertise hoef je dan niet het wiel opnieuw uit te vinden. Dat zijn de eerste kosten die je dan kan besparen!  Kijkend naar de marktontwikkelingen, grote Internet beschikbaarheid en de te halen kosten besparing slaat wat ons betreft de balans voor Cloud vs On Premise naar “De Cloud” uit.