Gegevens analyseren in Excel, direct resultaten op je beeldscherm

Excel Data Analyse

Data-Analyse in Excel

Data-Analyse in Excel, wat is er prettiger dan al je relevante data in één overzicht te krijgen?
En dan ook nog eens in je favoriete en toegankelijke spreadsheetprogramma Excel.
Dat is de reden de we al jaren op verzoek van onze opdrachtgevers met de export van Data-Analyse naar Excel werken.

Die Data-Analyse naar Excel kan van alles zijn, Denk allereerst maar aan gegevens die gewoon op Internet te vinden zijn.
Met die zogenoemde Webscraping technologie zijn wij in staat om allerlei data op het Internet te verzamelen.
Die data brengen wij dan vervolgens naar Data-Analyse Excel. Niet zomaar de data naar Excel transformeren, maar in een
geclassificeerd model met eventuele calculaties en moderne Data-Analysetechnieken.

Die unieke combinatie van technieken geven jou de gewenste inzichten en daar vertellen we je in dit artikel meer over.

Is Data-Analyse in Excel betaalbaar?

EasyData biedt verschillende modellen voor Excel Data-Analyse. We zijn er op verzoek van onze opdrachtgevers in geslaagd efficiënte Excel Data-Analyse technologie te ontwikkelen.
Het Excel Data-Analyse Platform dat daaruit is ontstaan vindt aansluiting op ieders budget.

De meest kostbare vorm blijft een lokale installatie. Dat is dus een totaaloplossing bij jou binnen je eigen organisatie geïnstalleerd is. Waar onze Engineers vervolgens op afstand mee aan het werk moeten om
de gewenste Data-Analyse naar Excel export mogelijk te maken.

betaalbare Data-Analyse in Excel
Softwareontwikkeling  is slimmer automatiseren

Van PDF naar Excel zonder software

Het kan ook anders.  Veel van onze klanten hebben een bepaald proces dat periodiek moet werken. Bijvoorbeeld als een PDF bij de opdrachtgever binnenkomt.
Die PDF moet dan vervolgens van PDF naar Excel worden omgezet. Het liefst in een proces zonder software. EasyData biedt deze PDF naar Excel conversie
mogelijkheid aan vanuit ons eigen beveiligde Datacenter. In dat geval heb je voor Excel Data-Analyse geen software nodig. De Excel Data-Analyse bevindt zich
in de Cloud, een speciale taak ingericht voor specifiek jouw Excel Data-Analyse opdracht.

Data-Analyse Excel is gemakkelijk geregeld

De Data-Analyse in Excel export kan vervolgens periodiek via een beveiligde email verbinding naar de opdrachtgever verzonden worden. Een andere mogelijkheid is om de Data-Analyse in Excel uitwisseling via NextCloud te laten plaatsvinden. EasyData heeft een eigen NextCloud server in ons Datacenter staan. Dit is dezelfde locatie als waar de Data-Analyse in Excel verwerking plaats vindt.

Hoe begin ik met Data-Analyse in Excel?

Uitgangspunt bij alle data-analyse opdrachten is de data verzameling. In het specialisme ‘Data Science’ noemen we dit ook wel een dataset.  Om je Data-Analyse naar Excel vorm te geven moet er “data” zijn om te analyseren. Heb je geen data? Dan kunnen wij die vaak zelf verzamelen. Je kan zelfs stellen dat die data verzamel kennis al in onze bedrijfsnaam besloten ligt.

Data-Analyse Excel is gemakkelijk geregeld
Softwareontwikkeling is mensenwerk

Data-Analyse in Excel

De ‘Data vraag’ en waar de ruwe data vandaan komt voor de Data Analyse zelf kunnen we dus in de praktijk vaak beantwoorden. Wat we niet kunnen voorspellen is…

Welke vraag wil je beantwoord zien?

Zodoende onze opmerking om je vraagstelling zo concreet als mogelijk te omschrijven. Zo voorkom je dat de halverwege te Excel Data Analyse project erachter komt dat je essentiële Data-Analyse details mist. Als bonus maakt een transparante en heldere vraagstelling voor alle betrokkenen in één keer duidelijk waarom voor Data- Analyse naar Excel gekozen is. Nu is de stelling “Welke vraag wil je beantwoord zien?” breed te interpreteren en het is natuurlijk niet de bedoeling je het spreekwoordelijke bos in te sturen. Hoe wij de vraagstelling in het kader van de operationele Data-Analyse uitvoering het liefst beantwoord zien komen in onderstaande handreiking in beeld.

 

  • Wat is je doel om het Data-Analyse project als succesvol te beoordelen?
  • Gaat het om een eenmalige actie of om een periodieke Data-Analyse naar Excel?
  • Welk budget heb je in gedachten voor dit project? En in het verlengde daarvan:
  • Hoe wordt de Data-Analyse in Excel Key Performance Indicator (KPI) gemeten?
  • Heb je de benodigde ruwe data al beschikbaar of weet je waar deze te vinden is?

Wat brengt Excel Data Analyse mijn organisatie?

Bovenstaand vertrekpunt kan wat lastig zijn om goed te beantwoorden. En wat levert Excel Data Analyse je nu eigenlijk op? Speciaal daarvoor hebben we twee voorbeelden van Data-Analyse in Excel voor je klaar staan, waarover later in dit artikel meer. Uiteraard is ieder project weer anders en iedere opdrachtgever heeft weer zijn of haar specifieke aandachtspunten. Met 25+ jaar ervaring zijn we wel overeenkomsten tussen alle verschillende Data-Analyse in Excel projecten.

Data is gevoelig

De angst om data te delen is reëel en we realiseren dat ons bij ieder project weer opnieuw. Begrijp aan de andere kant ook dat zonder inzage in de materie, dus de data en kennis van de doelstelling, een succesvol Data-Analyse resultaat uitblijft.  Om ons Data Science werk succesvol te kunnen doen is kennis over het project essentieel.  Zonder kennis van zaken zullen de Excel Data Analyse resultaten tegenvallen.

IT en beroepsgeheim

We realiseren ons als System administrators van onze eigen EasyData Cloud, ontwikkelaars, Data Science specialisten en support engineers onze verantwoordelijkheid.
Onze interne Screening, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), NDA’s en beveiligde systemen verzorgen het fundament voor jouw data vertrouwelijkheid verzekering.
Zodoende zijn onze voorbeelden altijd volledig zelf bedachte situaties. Daarmee brengen we onze expertise op overtuigende wijze in de praktijk.

Waarom Data-Analyse in Excel

Waarom Data-Analyse in Excel?

Onze jarenlange ervaring laat zien dat opdrachtgevers veelal bij voorkeur de Data-Analyse resultaten terugzien in Excel.
Iedereen kent wel Excel of maakt daar al actief gebruik van. Excel geeft je de mogelijkheid zelf eigenlijk direct met de beschikbare data aan het werk te gaan.

We geven je hiervoor meteen de juiste Excel tools in handen, namelijk voor gedefinieerde Excel macro’s die precies zin afgesteld om jou direct de juiste Excel
resultaten te presenteren! Met onze handigheid Excel Macro’s je data slim te managen kan ook de minder ervaren gebruiker vaak direct aan de slag met het
door EasyData gepresenteerde Data-Analyse in Excel resultaat.

Dat is ons uitgangspunt bij Data-Analyse in Excel, we modelleren een Excel template waarmee de uiteindelijke gebruiker, vaak onze directe opdrachtgever,
meteen aan de slag met de interpretatie van de gepresenteerde resultaten in Excel.

Data-Analyse in Excel met Macro’s

Dat leggen we graag nog even nader uit. De Excel macro’s die bij jouw Data-Analyse opdracht passen worden in wat wij noemen de ‘Excel template’ vast ingebouwd. Iedere keer dat we een nieuwe Data-Analyse naar Excel uitvoeren gebruiken we deze ‘Excel template’. Je data komt dus iedere keer opnieuw in dit voor jouw Data-Analyse in Excel opdracht gemaakte Excel template terecht. We zorgen ervoor dat dit format precies rond jouw Data-Analyse past. Met als gewenst resultaat dat de gegevens met resultaat op overzichtelijke wijze presenteert worden.

 Je bent door deze manier van werken ook niet gebonden aan data aanlevering via EasyData Data Capture Technologie. Je kan eigen databronnen gebruiken om meer diepgang aan je Data-Analyse project te geven. Wil je de template veranderen? Dat kan op ieder moment. Je kan dat zelf doen of de uitvoering aan ons overlaten. Fijn is dat je zelf als opdrachtgever of gebruiker invloed op de werkwijze uitoefent. Onze ervaring laat zien dat we samen met de opdrachtgever tot fantastische Data-Analyse in Excel resultaten komen.

Data-Analyse in Excel met Macro’s
Alle data kan naar Excel

Welke data kan naar Excel?

In principe is de datavorm onbeperkt. Stel dat je bijvoorbeeld de afbeeldingsgrote van boterkuipjes in verschillende reclame-uitingen wil vergelijken. We nemen dan de afmetingen op in je gewenste vergelijkingsmodel met hyperlink naar het bewuste botervlootje.

Je denkt dat dit voorbeeld vergezocht is?

We verbazen ons nergens over, nemen je aanvraag bij voorbaat serieus en gaan daar vertrouwelijk mee om!

Voorbeelden van Data-Analyse in Excel, de jaarverslagen

Zoals in dit hele artikel tussen de regels door te lezen is, EasyData heeft een ruime ervaring met Data-Analyse in Excel projecten. Om deze technologie aansprekend te maken zonder kennis over werkelijke opdrachten te ontsluiten hebben we in 2015 de website http://financiele.club/ gemaakt. Hierop vind je 10.000+ jaarverslagen die via een automatische zoekopdracht van het Internet zijn gedownload. Dit is meteen een aardig voorbeeld van intelligente webscraping. Hoe EasyData op het Internet met hoge precisie de juiste documenten weet te vinden.

Excel Analyse Automatiseren

We hebben gekozen voor jaarverslagen omdat deze vrij van copyright zijn en op geen enkele wijze gerelateerd kunnen worden aan werkelijke projecten die we van onze opdrachtgevers krijgen. Zeker in 2015 waren automatische zoekopdrachten nog uitzonderlijk. Dat maakte onze ambitie om zo’n geautomatiseerde Internet zoekopdracht op een aansprekende wijze inzichtelijk te maken nog groter.

Jaarverslagen hebben naast hun vrije beschikbaarheid nog een andere interessante eigenschap, het zijn zonder uitzondering allemaal ongestructureerde documenten. Met ongestructureerde documenten bedoelen we dat de pagina lay-out in alle jaarverslagen weer anders is. En belangrijker dan de verschillende opmaak, de pagina en hoofdstuk indeling is in ieder afzonderlijk jaarverslag weer anders!

Dat brengt ons tot de kern van Excel

Voor de jaarverslagen hebben we de Data-Analyse in Excel vormgegeven rond de geconsolideerde jaarbalans. In ieder gedownload jaarverslag is ons algoritme op zoek gegaan naar de geconsolideerde jaarbalans. Die is vervolgens per jaar in verschillende tabbladen gescheiden. In het eerste tabblad zijn alle gevonden geconsolideerde jaarbalansen van de voorgaande jaren samengebracht in een overzicht. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van onze eigen Data-Analyse in Excel Macro technologie.

De opdracht is ons ingegeven door de ambitie te kunnen laten zien waar we technisch toe in staat zijn.
Voor het samenstellen van het eerste Excel tabblad hebben we gebruik gemaakt van de accountancy regels zoals wij die kennen. Deze accountancy regels zijn toegepast in een automatisch proces.

Meer uitleg? Daar voorzien we graag in!

We begrijpen dat deze uitleg over de extractie van geconsolideerde jaarbalansen wat summier is. Eveneens kunnen we ons voorstellen dat de brug naar Data-Analyse in Excel met Macro’s lastig te vangen is. Graag maken we een afspraak met je om deze Data-Analyse naar Excel over de volle omvang op aansprekende wijze te tonen. In deze demo website zitten meer interessante PDF technieken verwerkt waar we best trots op mogen zijn. Zeker als je bedenkt dat we deze technologie al in 2015 uitvoerden. Met dat in gedachten kan je bedenken waar we qua Data-Analyse vandaag staan. Hierover gaan we graag met je in gesprek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel Analyse Automatiseren