Document Classificatie maakt je proces herkenbaar

Classificatie

Document Classificatie uitgelegd

Document Classificatie volgens onze uitleg concentreert zich op de inhoud van binnenkomende documenten. Gaat het om een order, product aanvraag, of ander document waarmee een specifieke workflow opgestart gaat worden. Denk aan een document waarop AVG-restricties gelden, of een op andere criteria beoordeelt vertrouwelijk document. In zo’n geval wil je deze stukken meteen toekennen aan de juiste werkstroom waaraan de hiervoor aangestelde medewerkers aangesloten zijn.

Dat is de kern van Document Classificatie, documenten meteen indelen voor welke mensen dit document bedoeld is. Met Document Classificatie plakken we virtueel een label aan het betreffende document.  Zo’n label betreft een heldere duiding om welk type document het precies gaat. Dat kan een factuur, contract, order of willekeurig ander soort document zijn.

Document Classificatie

Organisaties hebben te maken met allerlei soorten input, dat maakt (Data) Classificatie nu juist ook zo relevant. Dat maakt dat we in een aantal projecten liever spreken van Data Classificatie. Stel dat je What’s App for Business gebruikt. Hoe handig zal het zijn als je de binnenkomende berichten op basis van de inhoud en context direct aan de juiste workflow koppelt? Dat is externe postverwerking par excellence!

Dat is Data Classificatie zoals wij dat benaderen. We kennen een waarde in de vorm van labels toe aan informatie. Dat doen we afgestemd op de organisatie van de opdrachtgever. Zo komt de binnenkomende informatie precies op de gewenste wijze terecht bij de verantwoordelijke medewerker.

Machine Learning

EasyData Machine Learning technologie

Als voorbeeld van EasyData Classificatie technologie verwijzen we naar Financiele.club Op deze website tref je 10.000+ jaarverslagen aan. Automatisch gevonden op Internet met onze Classificatie technologie. Daarna zijn de jaarverslagen gerubriceerd en is, onder andere, de geconsolideerde jaarbalans geëxtraheerd. Met genoegen geven EasyData specialisten een interactieve presentatie van de geboden mogelijkheden. Kernpunt voor dit artikel is dat de Internet informatie verwerking begint bij innovatieve Data Classificatie, dat is precies waar dit artikel over gaat.

Classificatie

Postverwerking bedrijven

Classificatie met Machine Learning verhoogt allereerst de tevredenheid van je medewerkers die direct betrokken zijn bij de afhandeling van verschillende soorten documenten. Automatische Classificatie zorgt ervoor dat je medewerkers meteen inzicht over de document inhoud krijgen.

Meer dan Document Classificatie

Bekeken vanuit onze implementatie filosofie kunnen documenten vervolgens verrijkt worden met externe informatie. De inhoud van de documenten is in grote lijnen bekend na de classificatie stap. Besteden je collega’s nu veel tijd aan het bij elkaar zoeken van informatie? Moderne classificatie technologie bespaart tijd bij het zoeken naar informatie en beoordelen van de dagelijkse stroom aan documenten.

Classificatie

Data Classificatie

Door Classificatie van je binnenkomende documenten rubriceer je in de Cloud jouw informatiestroom op een meer efficiënte wijze. Op basis van informatie criteria kan je bijvoorbeeld AVG-informatie niet alleen classificeren, maar deze ook meteen in de hiervoor toegewezen beveiligde structuur verder verwerken.

Classificatie

AVG in je proces

Met de AVG in gedachten, EasyData kan op een veilige manier data classificeren en bij de hiervoor bevoegde medewerkers onder de aandacht brengen. Onze Classificatie algoritmen hebben een standaard dataset voor AVG-data al onder de motorkap actief na ingebruiktstelling.

Documentclassificatie

Cloud Classificatie

Je voordeel van de EasyData Cloud omgeving bestaat allereerst uit de besparing van kostbare installaties en investeringen. Je profijt volgt in de beschermde en volgbare procesgang van deze AVG gevoelige informatie. Last but not least kan je effectiever met je informatie aan de slag.

Classificatie

Informatie classificatie

Door aan de poort je binnenkomende documenten al te classificeren als gevoelig bescherm je gegevens direct beter.  De EasyData Informatie-classificatie in een SAAS gerichte benadering maakt je inrichting effectief en resultaat gericht direct na activatie.

Daar profiteren ook kleinere bedrijven van. Diensten die eerder voorbehouden leken te zijn aan grotere organisaties komen nu ook binnen het bereik van kleinere organisaties. Onze ambitie is om je een classificatie oplossing te bieden die zich onderscheid in besparende mogelijkheden.

Informatiestroom eindelijk onder controle

Je organisatie ontvangt grote hoeveelheden informatie in de vorm van documenten. Tegelijkertijd worden ook verschillende websites geraadpleegd om tot de juiste afwegingen te komen. Dat maakt classificatie en automatische externe postverwerking meteen interessant vanuit het oogpunt van nauwkeurigheid, snelheid en kostenreductie.

Document modellen

Op basis van de documenttypen en soorten die je organisatie ontvangt, of juist via het internet tot zich neemt, kan de automatische dataclassificatie nieuwe zakelijke inzichten opleveren die voorheen ondenkbaar waren. Een document- of data-classificatie betekend veel meer dan alleen een geautomatiseerde documentrouteringsoplossing, de mogelijkheden om gegevens te extraheren, analyseren en verrijken ten behoeve van betrokken medewerkers zijn eindeloos!

Informatieclassificatie

Post Classificatie

Ervaar de voordelen van digitale transformatie in je organisatie. Start automatisch een workflow die bij de binnenkomende correspondentie past.

Monitor dat document proces met terugzoek mogelijkheden die eveneens een audittrail mogelijk maken. Moderne classificatie algoritmen zijn er klaar voor.

Dataclassificatie

Data Classificatie

Een virtuele digitale postkamer doet meer dan classificeren. Het document verwerkingsproces is ‘intelligent’ geworden door gebuik te maken van slimme koppelingen, classificatie regels en identificatie op documenttype.

Externe Data Bronnen raadplegen is standaard voor EasyData Technologie.

Classificatie van informatie

Inkomende documenten

Nadat inkomende documenten zijn gevalideerd en verrijkt met de nodige externe databronnen, worden documenten gerouteerd op basis van vooraf gedefinieerde bedrijfsregels.

EasyData Data Science specialisten staan open voor jouw verzoek!