Dataverwerking automatiseert handmatig werk

handmatige dataverwerking behoort tot het verleden

Dataverwerking automatiseren bespaart kosten

Goed nieuws! In het geval er nog handmatig data verwerkt wordt in je organisatie hebben wij de techniek en ambitie in huis je hiervan te ontlasten. Winstpunten bij automatische dataverwerking laten zich, wat ons betreft, raden. Door het vervangen van handmatige arbeid ontstaat meer data inzicht en neemt de datakwaliteit aantoonbaar toe. Mooi gezegd, hoe gaan we dat in de praktijk uitvoeren?

Geautomatiseerde dataverwerking in stappen

Welke documentstroom vereist nog steeds handmatige verwerking? Hoe we dit hardnekkige handmatige proces kunnen automatiseren bekijken we gezamenlijk. Mogelijk zetten we een testmodel op waarin jij of de organisatie als geheel zichzelf kan overtuigen dat automatische dataverwerking niet alleen kostenbesparend werkt, maar dat ook de gewenste kwaliteitsnormen gehaald worden.
Deze video beschrijft onze werkwijze. De video gaat in op onze Cloud technologie en is ook voor On Premise oplossingen toepasbaar.

Dataverwerking is data entry automatiseren

Dataverwerking zonder handmatige data entry

Data is betrouwbaarder door automatische verwerking en wij denken dat handmatige verwerking van gegevens een proces is uit het verleden. De document processen die EasyData de afgelopen jaren geautomatiseerd heeft laten zien dat dataverwerking vaak ook document classificatie vraagstukken met zich mee neemt. Onze voorbeeld werkstroom processen staan klaar om je op aansprekende wijze van onze innovatieve voorsprong te overtuigen. Twijfel je dan nog? EasyData modules zijn relatief snel configureerbaar om indien gewenst een evaluatie opstelling mogelijk te maken.

Ontdek digitalisering voordelen zonder gedoe

EasyData specialisten staan klaar om je te overtuigen met technische resultaten. Tegelijkertijd maken we geen geheim van onze software modules en de gebruikte algoritmen om je handmatige data entry werk te onlasten. Veel van onze technische oplossingen zijn bij EasyData ontwikkeld. Dat betekent een robuuste Nederlandse software oplossing volgens de laatste veiligheidstandaarden.

Ontdek de digitale dataverwerkingsvoordelen zelf!

Transformeer data verwerking met EasySeparate

Een van de geboden oplossingen die EasyData voor dataverwerking aanbiedt, is het Digital Transformation Platform EasySeparate. Deze oplossing is uitgerust met krachtige tekstherkenning technologie. Op verzoek koppelen we intelligente handschriftherkenning om zelfs de bijna onmogelijke karakters toch nog tot een een aanvaardbare waarde te herkennen. Met EasySeparate is je organisatie vrij om voor de Cloud of juist On Premise te kiezen. EasyData staat voor de architectuur die het beste bij je data verwerkingswerkzaamheden past.

Ontdek digitale dataverwerking voordelen zonder zorgen

EasySeparate brengt dataverwerkingsvraagstukken naar een hoger plan. Uitgevoerde handelingen die we voor het gemak automatische data-entry noemen worden opgeslagen in de meegeleverde database die op zijn beurt weer voor overzichtelijke rapportages zorgt.

Dataverwerking, slim resultaten naar Excel exporteren

Dataverwerken naar Excel

Handmatige data-entry vraagstukken benaderen wij vanuit een traditioneel perspectief. Er is een reden dat in het tijdperk van Machine Learning technologie gebruik wordt gemaakt van handmatige verwerking. Dit zijn wel de projecten die we graag leren kennen, zodat we redenerend vanuit onze kennis en ervaring tot een geautomatiseerde aanpak kunnen komen waar alle partijen zich prettig bij voelen.

Excel dataverwerking

Om die traditionele waarden te borgen en dagelijks te ervaren krijgen we vaak de vraag resultaten naar Excel te exporteren. Dit geeft inzichten aan de hand van door de EasyData gerubriceerde data. Excel geeft gebruikers eveneens de mogelijkheid externe dataset in de resultaten op te nemen. Zo kan de gebruiker in Excel trends herkennen voordat de werkelijke data analyse/verwerking aanvangt.

EasyData is veilig volgens de laatste veiligheidsaspecten

Dataverwerken en AVG

Data-entry heeft vanuit zijn basis, mensen vullen gegevens in, een AVG-component in zich. EasyData kent verschillende benaderingen om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan. Allereerst de EasyData Cloud, die is veilig volgens de laatste veiligheidsaspecten zoals aanbevolen wordt door het Center for Internet Security.  Beetje technisch verhaal waar we ons niet achter verstoppen, in minder technische taal maar zeker niet minder duidelijk verwijzen we met genoegen naar https://internet.nl. Onze verbindingen tonen aan goed op orde te zijn en adviseer de lezer zijn eigen website / email verbinding ook eens te testen.

Verwerkte data resultaten per email

Onze standaard email verbinding scoort natuurlijk 100% qua veiligheid, maar dat is niet genoeg in onze missie (klant)gegevens zo optimaal als mogelijk te beschermen. Hiervoor gebruiken we nieuwe generatie beveiligde communicatie-oplossingen van bijvoorbeeld Zivver. Met het Zivver platform slaan we een grote slag op gebied van databeveiliging, compliance en Cyber-risico’s.

AVG, dataverwerking en verantwoordelijk

AVG verwerkingsverantwoordelijk

Zodra EasyData wordt ingeschakeld om gegevens te verwerken bekijken we meer dan de te verwerken data. In dit artikel hebben we al eerder vastgesteld dat bij handmatige data-entry vaak sprake is van persoonsgegevens. Om persoonlijke gegeven te verwerken gelden strenge eisen. EasyData is als technologie leverancier van een Cloud oplossing zich daar zeer van bewust. Wanneer onze techniek On Premise wordt geïnstalleerd ligt die verhouding natuurlijk anders, hoewel we altijd onze kennis willen delen op het gebied van veiligheid.
In het geval dat gegevens bij EasyData verwerkt worden neemt EasyData zijn verantwoordelijkheid door het invullen van een verwerkersovereenkomst.  EasyData gebruikt hiervoor verschillende verwerkersovereenkomst modellen. Die verwerkersovereenkomst document voorbeelden zullen aan de hand van je specifieke projectwensen aangepast worden.

Data verwerking en de Autoriteit Persoonsgegevens

Digitale dataverwerking van gegevens neemt exponentieel toe en EasyData, zoals nu wel bekend zal zijn, draagt daar actief digitaal aan bij. EasyData ontloopt de verantwoordelijkheid die regelgeving met zich meebrengt niet en waren er al vlot bij ons te laten inschrijven bij de Autoriteit Persoonsgegevens getuige ons lage inschrijfnummer FG001914.