Je weerbericht, een Grafana dashboard voorbeeld

Dashboard Grafana

Waarom EasyData Grafana Dashboards gebruikt

Dashboards met Grafana zijn een veilige en stabiele omgeving om operationele informatie in beeld te krijgen. Zodra je in staat bent je bedrijfsinformatie in beeld te vangen ben je beter in staat beslissingen te nemen op basis van de gepresenteerde feiten. Om zogenoemde data gestuurde bedrijfsbeslissingen mogelijk te maken is het van belang dat je op een beknopte en overzichtelijke wijze de relevante informatie zichtbaar krijgt. Die vraag is niet nieuw en er zijn vele methoden denkbaar voor een Data Dashboard. De Dashboard Software die EasyData gebruikt kenmerkt zich door de Open Source technologie die de veiligheid borgt. 

We gebruiken overigens niet alleen Grafana Dashboards. Op verzoek werken wij verschillende Data virtualisatie platforms. Wel zo handig als je een programmeur bij EasyData inhuurt. Het is dus beslist niet dat deze keuze bij EasyData tot Grafana beperkt is. Het heeft onze voorkeur een aantal economische en technische aspecten.

Ons voorbeeld van weer informatie

Onderstaand tref het actuele weer in Apeldoorn, Houston en Yerevan aan. We hebben voor dit voorbeeld gekozen om in de basis te laten zien hoe je een standaard Grafana Plugin kan toepassen. Je kan veel verder op de weersvoorspelling doorgaan, bijvoorbeeld via dit project. Bij EasyData houden we ons niet werkelijk bezig met weervoorspelling.  We hebben een voorbeeld gemaakt dat gebruikt maakt van verschillende voor de hand liggende technologieën. Deze kennis wordt in de praktijk meer bij document- en data-analyse trajecten toegepast. Onze expertise vind je vooral op dat vlak. Nadeel is dat als enthousiast worden van een Grafana Dashboard Voorbeeld, dit voor de bezoeker van onze site mogelijk minder aansprekend is. Zodoende is gekozen voor een algemeen Data Dashboard waar iedereen zich in kan herkennen. Ben je op zoek naar een andere invulling voor Dashboard Software?

Neem dan contact met ons op om je eigen organisatie specifieke data visualisatie vraag te bespreken.

Heb je een ogenblikje?

In principe laadt ons Dashboard van Grafana bliksemsnel. Je zal zien, precies nu jij deze pagina aan het bekijken bent is een ander Data Dashboard net aan het laden. Laat dat Dashboard nu net met een hogere prioriteit op de Grafana Server zijn ingesteld… Zodoende kan het voorkomen dat dit Grafana Dashboard voorbeeld iets meer moeite heeft in al zijn visuele facetten door te komen.

Werkt een Data Dashboard altijd zo?

Zeker niet, je kan ervoor kiezen een aparte Data visualisatie server op te zetten. Of altijd het Data Dashboard in een apart tabblad van je browser open te hebben. Dat werkt ook prima als je bijvoorbeeld van een thuiswerk plek gebruik maakt en tegelijkertijd wél de laatste product informatie uit de productie wilt volgen. Deze inrichtingsgegevens belichten vanuit een ander perspectief dat Dashboard Software organisatie afhankelijk is. De te visualiseren gegevens, het type sensoren en de database inrichting verschilt per toepassing en organisatie. EasyData stelt op basis van jouw aandachtspunten een Data Dashboard samen die het verschilt maakt.

Het weer in Apeldoorn

Het weer in Houston

Het weer in Yerevan

Grafana Dashboard is eenvoudig

Data Dashboards zijn eenvoudig te maken

Daar benoemen we meteen een valkuil in het proces, Grafana: dashboards zijn eenvoudig te maken, maar minder eenvoudig te organiseren. De vraag is hoe je data weergeeft, Kies je voor ruwe data of ga je real time analyseren? Per proces of workflow kunnen hier verschillen in zitten die het dagelijkse gebruik prettig maken. Dat is onze doelstelling en staan je hierin met raad en data (lees verschillende Grafana Dashboard Voorbeelden) terzijde. Met deze werkwijze kan je voor een organisatie brede uitrol zelf een goed een beeld van de uiteindelijke uitvoering vormen. Voordeel is onze kennis en de vele voorbeelden die Grafana al klaar heeft staan.

Naarmate organisaties meer gebruik van Dashboard Software maken bestaat het risico op een ongecontroleerde wildgroei van dashboards binnen de organisatie. Wanneer die dashboards ook nog eens hun eigen data via niet volledig geteste algoritmen laten analyseren ontstaat de kans op een Data Puinhoop. Onze taak bestaat deels uit het begeleiden van deze Data visualisatie trajecten.

Onderstaand voorbeeld toont een Dashboard voorbeeld met het credo simpel beginnen. Je ziet in het onderstaande Data Dashboard Grafiek dat we de verschillende afzonderlijke dashboards samenbrengen in één overzichteljik scherm.

 

Vergelijk de weersomstandigheden

Dashboard Grafana, je wilt ermee aan de slag!

Dat kan, je kunt vele voorbeelden downloaden en in een aantal gevallen meteen proberen. Zoals met vel softwareoplossingen, het begin is makkelijk, maar dan komt het op afronden en de werkelijke implementatie. EasyData kan je hierin behulpzaam zijn. We kunnen je organisatie met meer dan verschillende dashboards terzijde staan. EasyData heeft kennis van afzonderlijke sensoren die in de industrie gebruikt worden. Wil je hier nader met onze specialisten over in gesprek? In dat geval bespreken we je aanvraag graag nader!