Meer productiviteit met EasyData Cloud Diensten

EasyData in de Cloud, wat is dat precies?

Cloud Diensten, onze volgende stap in dienstverlening. Als je op deze pagina bent aangekomen weet je waarschijnlijk dat EasyData is gespecialiseerd in Data Capture en Data-Analyse. Die kennis valt samen in een Data Science afdeling die jouw organisatie bruikbare oplossingen levert. Kort samengevat vallen die oplossingen in de categorieën:

Deze omgevingen zijn ieder op zich uniek en toegespitst op precies jouw wensen.  Zoek je bijvoorbeeld een Machine Learning omgeving voor jouw eigen unieke toepassingen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

In dit artikel gaan we dieper in op Cloud gerelateerde vragen in relatie tot de diensten die wij leveren. Al die vragen staan voor zover wij kunnen overzien onderstaand weergegeven. Wordt het er niet  duidelijker op?
Laat het ons weten!

Waarom Cloud Services

Wat zijn Cloud Diensten?

Cloud Diensten zijn softwaretoepassingen ontwikkeld door EasyData die via ‘Het Internet’ beschikbaar worden gesteld. We zien dat hier steeds meer vraag voor is. De reden is simpel, je bespaart op installatie en setup kosten. Bij het alternatief, de “On Premise” variant, zijn deze kosten wél van toepassing. De oplossing wordt in dit geval op je eigen server geïnstalleerd. Daarmee vallen vervolgens de operationele invulling (lees kosten) meteen onder de organisatie die bij ons de licentie heeft afgenomen.

Waarom Cloud Diensten?

Cloud Diensten bieden je mogelijkheden om zonder gedoe snel aan het werk te gaan zonder allerlei onvoorziene kosten.  Extra voordeel van ‘De Cloud’ is dat we je een kosteloze testperiode kunnen aanbieden. We hoeven vanuit ons eigen datacenter vaak niet veel extra handelingen te verrichten om jouw specifiek gewenste Cloud Dienst operationeel beschikbaar te stellen. Jouw voordeel: Je kan zonder grote inspanning en kosten zelf kan beoordelen of de Cloud Dienst je bevalt!

De voordelen voor Cloud Diensten zijn helder

EasyData Cloud Diensten bieden aangesloten organisaties toegang tot de gewenste Cloud Dienst. Afhankelijk van de keuze kunnen allerlei soorten apparaten aangesloten zijn. Denk bijvoorbeeld aan toegang via je werkstation, evenals je eigen laptop, een tablet of zelfs je smartphone om ontwikkelingen in je dashboard te monitoren.

Een goede Cloud Dienst speelt in op de specifieke gebruikers wensen en daar zijn EasyData Cloud Diensten geen uitzondering op. Zo kan je na autorisatie op ieder gewenst apparaat gemakkelijk je eigen data benaderen of de voor jouw belangrijke resultaten raadplegen.

Uiteraard mag al dat toegenomen gebruikersgemak niet ten koste gaan van de net zo belangrijke veiligheid. In het bijzonder een taak voor de leverancier van de af te nemen Cloud Dienst.

Cloud Softwareontwikkeling

Dat is het voordeel dat je pakt met het gebruik van Cloud Services, het biedt softwareontwikkelaars veel flexibiliteit. Met deze aanpak worden bijzondere gebruikersomgeving sneller gebouwd. Bij gebleken geschiktheid is deze operationeel binnen minuten in plaats van maanden.  Kennis die een bijzondere klant omgeving opgedaan worden komen direct beschikbaar voor de andere aangesloten gebruikers.

Waarom Cloud Services

Cloud Diensten nemen ‘het gedoe’ van je over

Doelstelling van iedere Cloud Dienst is de gebruiker te ontzorgen. Natuurlijk zal ieder Cloud Dienst aangesloten apparaat zijn beperkingen kunnen hebben. Dat is allereerst afhankelijk van welke functie je binnen de afgenomen Cloud Dienst gebruikt wilt maken. Als je bijvoorbeeld 100 GB aan PDF documenten naar je Cloud Dienst wilt uploaden via je smartphone lijkt een minder passende Cloud en Apparaat combinatie. Het passend aansluiten van je apparaten (de bedrijfsmiddelen) is een onderdeel van ieder goed functionerend Cloud Dienst model dat zich steeds aanpast aan de veranderende IT-werkelijkheid.

Altijd de laatste stand van zaken beschikbaar

Met een Cloud Dienst heb je geen software meer op de werkplek. Dat maakt updates, het resultaat  van softwareontwikkeling, zoveel makkelijker. Software Ontwikkelaars maken een update en sturen die vervolgens intern door. In deze volgende stap toetsen Data Science experts de update voor de situaties
die ze voorzien. Dat is de kennis die een Engineer zich Data Science Experts’ mag noemen. Testen
doen deze Data Science experts in een nagebootste Cloud Service. Die omgeving is hetzelfde als de operationele Cloud Dienst. Nadat de experts overtuigd zijn van de verbeteren wordt de update direct in
de life omgeving geïmplementeerd. De snelste en meest effectieve methode voor softwareontwikkeling.

Je Cloud Dienst samenstellen

Bovenstaande samengevat zijn Cloud Services online beschikbaar zonder daarvoor zelf iets te hoeven installeren. Een Cloud Dienst is benaderbaar via allerlei apparaten zoals die dagelijks binnen je eigen organisatie gebruikt worden. Een Cloud oplossing werkt pas goed voor een gebruiker als de configuratie van een aan de Cloud aangesloten apparaat zonder veel gedoe verloopt.

Heb je pieken in het gebruik? Dan zal de afgenomen Cloud Dienst opschalen zolang als je verbruiker piekt. Iedere moderne Cloud Oplossing hanteert een pay-as-you-go-model, EasyData Cloud Services zijn hierop geen uitzondering.

Cloud Diensten on the Go!

EasyData heeft de Cloud oplossingen uiteraard in ons eigen vakgebied ontwikkeld. Ons vakgebied speelt zich of rond geavanceerde OCR-Oplossingen, Data Capture toepassingen en Data extractie. De laatste jaren is daar steeds meer innovatieve technologie bij gekomen, denk aan machine Learning Algoritmen en Data Analyse van grote hoeveelheden (Big)Data.

Deze afzonderlijke technologieën en hun onderlinge samenhang heeft bij EasyData tot een grote flexibiliteit bij de inrichting van de afzonderlijke Cloud Oplossingen geleid. En we zitten natuurlijk niet stil, iedere dag worden nieuwe Cloud oplossingen toegevoegd, net zoals de aanvragen die we krijgen iedere dag opnieuw de lat voor aansprekende Cloud Oplossingen hoger leggen. In die zin gesproken gaat onze ambtitie  wolken!

Waarom Cloud Services

Welke Cloud Dienst is beschikbaar?

Daarvan zijn er nogal wat. EasyData technologie bestaat uit een verscheidenheid van modules. Zo hebben we allereerst ons platform EasySeparate. Hierin zitten verschillende modules die als Cloud Dienst toegepast kunnen worden. Andersom zien we nog steeds een vraag voor ‘On premisse’ installaties voor EasySeparate. Dat betreft dan vooral situaties waar veiligheid een grote rol van betekenis speelt. Bijvoorbeeld in het geval dat een server niet verbonden aan het Internet is.

De oorsprong van EasyData’s Cloud diensten gaat terug naar het begin van de Coronacrisis. Bedrijven die door het veranderende economische klimaat wilde investeren in hun digitale transformatie. Door deze voorgenomen investeringen werden we meteen andere eisen aan EasyData technologie gesteld. Ons platform voldeed al aan basis Cloud Dienst eisen zoals logging, document workflow, multi-user gebruik en last but not least Email interpretatie!

Los van E-Mail interpretatie koppelen we onze componenten zoals Data Capture, Data-Analyse, Machine Learning en visualisatie via Microservices. Onze eerste voorkeur platform daarvoor is RabbitMQ. Ons Digitale Transformatie Platform EasySeparate heeft standaard RabbitMQ instellingen die ook voor engineers zonder veel Microservice-ervaring te gebruiken zijn. Voordat we verder de techniek induiken bekijken we de email mogelijkheden nader.

Email interpretatie in de Cloud

Om dat aspect van email interpretatie beter te plaatsen gaan we allereerst even terug in de tijd, meer precies naar 1971. In dat jaar werd de eerste email verzonden door Ray Tomlinson verzonden.  Vervolgens duurde het nog een paar decennia, maar toch, rond 1990 kwam Internet meer in gebruik.

Van Fax naar Email

Vanwege de leesbaarheid nemen we 1990 als startpunt voor het gebruik van Email in het zakelijke verkeer. Deze periode is typerend omdat gedurende de jaren ’90 e-mails soms naar andere bedrijven per faxapparaat werden verzonden. Een heel handige oplossing als de ontvangende partij zelf nog niet over email beschikte.

Met deze kennis in gedachten stellen we dat de eerste Cloud Dienst reeds in 1990 bestond. E-Mails worden immers na verzending in de Cloud opgeslagen. Die Cloud opslag wordt gefaciliteerd door de E-Mail hosting partij.  De opvolgende applicatie, meestal Outlook, is met het Internet verbonden en haalt met de juiste instellingen de betreffende email vanuit de Cloud op.

Waarom staat email zo centraal?

Dat is de praktijk, we zien dat veel van onze klanten graag gebruik maken van Email. Je stuurt even een mailtje naar de Cloud Dienst en je krijgt meteen resultaat. Dat resultaat kan bestaan uit een ontvangen factuur die meteen in je boekhoudsysteem automatisch goed geboekt wordt. Of een order die je webshop applicatie naar je order systeem stuurt op een wijze dat deze direct, wederom op automatische wijze verwerkt wordt.

Complexere Clouddiensten

Facturen en orderverwerking zijn, met respect, de simpele toepassingen. Onze Cloud Diensten kunnen ook een internationale zending toetsen op validiteit, zijn alle documenten wel goed ingevuld? Een ander voorbeeld is het automatisch lezen van bankafschriften met individuele instellingen.

Email veilig verzenden en ontvangen

Om het jouw als klant makkelijk te maken snel en effectief van onze Cloud Dienst gebruik te maken we gebruik van bijvoorbeeld Zivver. Email verzending via Zivver is via hun platform beveiligt.  Naast Zivver ondersteund EasyData Cryptshare en andere platformen op verzoek. Doel is dat wij met onze Cloud Dienst aansluiten op jouw manier van werken en niet andersom.

Waarom Cloud Services

Onze verantwoordelijkheid bij jouw Cloud Dienst

Als Cloud Dienstverlener kennen we onze verantwoordelijkheid. Zodra je organisatie een Cloud Dienst van EasyData in gebruik neemt gaan we een vertrouwelijke relatie met elkaar aan. Dat doen natuurlijk alle Cloud Dienstverleners. Je ziet dat aanbieders van Cloud Diensten een breed scala aan beleidsregels presenteren. EasyData is daarop geen uitzondering en we zetten daar zelfs een extra tandje veiligheid bij op.

Cloud Platform en abonnees

Hoe jouw speciale Cyber security er binnen onze Cloud Dienst gaat uitzien kan niet direct bepaald worden. Iedere gebruiker of abonnee heeft altijd weer opnieuw zijn eigen wensen die aansluiten op de individuele situatie die binnen de eigen zakelijke omgeving spelen. Om daar effectief invulling aan te geven kan je het beste contact met ons opnemen om je specifieke wensen persoonlijk te bespreken. In zo’n persoonlijk gesprek, via Teams of bij EasyData op locatie, krijg je meteen een beter begrip hoe wij EasyData Cloud Diensten het beste binnen voor jouw toepassing en Cloud Strategie kunnen inzetten.

Wat kan je van EasyData verwachten

Een Cloud Dienst van EasyData is altijd gerelateerd naar Data Science. Dat kan al eenvoudig beginnen met Online OCR in een voor jouw project gewenste wijze. We kunnen ook meer complexe data gerelateerde taken voor je uitvoeren, denk dan bijvoorbeeld aan een operationele Machine Learning omgeving.

Cloud Dienst en abonnees

Iedere gebruiker of abonnee heeft altijd weer opnieuw zijn eigen wensen die aansluiten op de individuele situatie die binnen de eigen zakelijke omgeving spelen. Om daar effectief mee om te kunnen gaan bundelen bedrijven de afzonderlijke Cloud Services voor iedere afzonderlijke Cloud Service in een overkoepelend Cloud Platform.

Cloud Dienst variaties

In dit artikel zijn een aantal afzonderlijke Cloud Services van ons Cloud Platform benoemt.
We hopen dat je hierdoor krijg je een beter begrip krijgt welke EasyData Cloud Diensten je het beste passen. Binnen het beschikbaar gestelde Cloud Platform kan je ook afgeleide diensten afnemen, passend bij je Cloud Strategie.Wil je hier meer over weten kan je het beste even contact met ons opnemen.