Ontdek onze technische meerwaarde bij financieel onderzoek

Financieel onderzoek, ga meteen effectief van start!

Financieel onderzoek, je bent op deze pagina aangeland in je zoektocht om afzonderlijke financiële gegevens te structureren,
overzicht te verwerken en mogelijk omissies te ontdekken. Je weet dat het uitvoeren van financieel onderzoek specifieke vaardigheden vereist en dat met name kennis van financiën en boekhouding gewenst is. Goed nieuws, de techniek om je daarin resultaten te leveren is bij ons beschikbaar.  EasyData filtert alle informatie uit allerlei bronnen op relevante financiële gegevens. Die gegevens worden bij voorkeur laagdrempelig toegankelijk gemaakt in bijvoorbeeld een Excel document.

Financieel rechercheren is een vak

EasyData ontwikkeld technologie voor specialisten die Financieel onderzoek uitvoeren. Op verzoek werken we met transparante data extractie modellen die aan de richtlijnen van de overheid voldoen. Ook kan door middel van Machine Learning data inzichtelijk gemaakt worden voor bijvoorbeeld journalistieke doeleinden. Voor ons als ontwikkelaar en leverancier van technologie is het maar wat de opdrachtgever wenst.

Hoe werkt FinancialSearch?

Financial Search is een module voor financieel onderzoek die EasyData heeft ontwikkeld op basis van financieel expert onderzoek. De interpretatie en data analyse van financiële gegevens in samenwerking met opdrachtgevers zijn een boeiend proces die bij de opdrachtgever snel en effectief tot resultaten leiden. De expertise om financiële informatie te analyseren is constant in beweging. Elke dag neemt de hoeveelheid informatie (populair gesproken big data) toe. Die groeiende hoeveelheid financiële informatie valt samen met de marktvraag naar meer geavanceerde financiële data-algoritmen. Zoals van ambitieuze vakmensen verwacht mag worden vertalen wij dit naar kansen op de technologiehorizon om ons te onderscheiden!

Machine Learning en resultaat

Wat kan EasyData voor je financieel onderzoek betekenen

Je financieel onderzoek heeft een bepaalde doelstelling. Afhankelijk van die specifieke omschrijving kunnen wij je de technische tools leveren die jou je professionele leven als financieel specialist aangenaam maken. Zo kunnen we de algehele financiële gezondheid van een bedrijf of organisatie inzichtelijk maken door de financiële overzichten te analyseren.  De website financiele.club geeft een aardig doorkijkje. Op die website tref je 10.000+ jaarverslagen aan die we in een geautomatiseerd model gedownload hebben. Vervolgens zijn deze jaarverslagen geclassificeerd op beursnotering en bedrijfsactiviteit.

Extractie van jaarverslagen

Dat raakt de kern van ons specialisme. EasyData heeft in een automatisch proces de geconsolideerde jaarbalans uit het jaarverslag geëxtraheerd en in een Excel document geplaatst. Zo zijn van 2010 tot 2015 alle jaarverslagen overzichtelijk in Excel gerubriceerd voor nadere analyse. Deze voorbeeld site hebben we in 2015 voor intern gebruik opgeleverd en we hebben de afgelopen decennia niet op onze handen gezeten…  Wil je weten hoever we nu zijn in het extraheren van financiële gegevens? Neem dan contact met ons op voor een Teams meeting of een persoonlijke afspraak bij EasyData in Apeldoorn.

Financieel rechercheren

Bij financieel onderzoek komt al snel Fraudeopsporing in beeld. Onze module Financial Search voorziet hierin. Met Financial Search kan je in een automatisch proces mogelijke onregelmatigheden identificeren. Stel dat je denkt dat er binnen je organisatie onregelmatige handelingen plaatsvinden kan daar monitorende technologie op worden ingezet. Stel dat je aan fraude denkt of aan andere financiële misdrijven, kan Financial Search deze feitelijk onderbouwen.  Denk dan aan het monitoren van goederen stromen, of onderzoek van verdachte transacties.

Excel creëert overzicht

Financieel onderzoek volgens onze technologie werkt bron-onafhankelijk. Je kan werkelijk iedere bron gebruiken! Data van het Internet, jaarverslagen, bankafschriften, facturen, handgeschreven vrachtbrieven en zo verder. Om die kracht in financiële opsporing vaardigheden ten volle te benutten is opnieuw transparantie van belang. Waar komt de data vandaan en op basis van welke criteria is tot data extractie overgegaan? Standaard maakt FinancialSearch daar een overzicht van aan in Excel. FinancialSearch behoudt de authenticiteit van de data die in een vervolg stadium naar een vervolg applicatie zoals een zaaksysteem geëxporteerd kan worden.

Machine Learning en resultaat

Financiële analyse en de rol van Financial Search

Zodra je buiten je bestaande ERP of boekhoud pakket om een financiële analyse wilt uitvoeren komt Financial Search in beeld. Financial Search is in staat om financiële gegevens uit allerlei bronnen te extraheren.   Die financiële gegevens kunnen ook pakbonnen zijn, treinkaartjes of willekeurig welke content dan ook. Financial Search brengt eigenaardigheden die specifiek betrekking hebben op jouw organisatie in beeld. Door middel van slimme data extractie krijg je feiten boven tafel zonder kostbaar extern onderzoek.

Voor wie is Financial Search ontwikkeld?

Financial Search is er voor zorgverzekeraars, gemeenten, commerciële dienstverleners en politie. Iedere afzonderlijke discipline maakt weer op zijn eigen manier gebruik van FinancialSearch. Voor iedere FinancialSearch gebruiker zijn we in staat een specifieke Excel Export met macro’s te verzorgen. Uniek aan onze oplossing is dat deze zowel in de beveiligde Cloud kan werken als On Premisse. We ondersteunen de door jouw omgeving om ongebruikelijke boekhoudkundige praktijken in beeld te krijgen.

Een voorbeeld van financiële fraude

Stel je hebt een kleine organisatie met een kassa waar nog steeds contant geld een rol van betekenis speelt. De persoon die de kassa beheert slaat zodra zich de gelegenheid voordoet contante transacties over bij het uitvoeren van kassa handelingen.

Gegevensvisualisatie

Het kan lang duren voordat de fraude wordt ontdekt, omdat het moeilijk is om de contante stromen nauwkeurig te volgen. De fraude kan aan het licht komen om Financial Search de voorraad balans ’te leren’ in relatie tot de te verwachten opbrengst. Door de gegevens van andere medewerkers in het Model te betrekken vallen onregelmatigheden sneller op. Door bijvoorbeeld de relatie tussen voorraad en verkoop op een display te visualiseren begint voor alle medewerkers als snel op te vallen als er een onbalans dreigt te ontstaan. Zo voorkom je fraude met technische creativiteit!

Financiële analyse en de inzet van Financial Search

Zodra je buiten je bestaande ERP of boekhoud pakket om een financiële analyse wilt uitvoeren komt Financial Search in beeld. Financial Search is in staat om financiële gegevens uit allerlei bronnen te extraheren.  Die financiële gegevens kunnen ook pakbonnen zijn, treinkaartjes of willekeurig welke content dan ook. Financieel onderzoek volgens onze technologie werkt bron-onafhankelijk. Je kan werkelijk iedere bron gebruiken! Data van het Internet, jaarverslagen, bankafschriften, facturen, handgeschreven vrachtbrieven en zo verder. Om die kracht in financiële opsporing vaardigheden ten volle te benutten is opnieuw transparantie van belang.  Denk bijvoorbeeld aan open databronnen, web scraping of willekeurig welke andere beschikbare informatie bron. Financial Search brengt eigenaardigheden die specifiek betrekking hebben op jouw organisatie in beeld. Door middel van slimme data extractie krijg je feiten boven tafel zonder kostbaar extern onderzoek.

Waar begint onze meerwaarde?

Tijdens de introductie bij ons op kantoor krijgen we in gesprek met jou als potentiële opdrachtgever een beeld van je vraagstelling. Met opzet benoemen we hier de persoonlijke kennismaking bij EasyData te Apeldoorn als vertrekpunt. Natuurlijk kunnen we gegevens per Teams uitwisselen en EasyData consultants bezoeken ook klanten. Gezien de oorsprong van het onderzoek, gevraagd vertrouwen en andere financiële onderzoek variabelen gunnen we je graag een blik in de keuken bij EasyData: Hoe werkt onze technologie en hoe presenteren wij de technische resultaten met het oog op later gebruik van de uitkomsten?

Belangrijk is de vraag wat je onderzoeksdoel is en welke techniek geoorloofd is.

We kennen allemaal de veranderende balans tussen algoritmen en opsporingswensen, een artikel dat aansluit op deze gevoeligheden is hier te downloaden.

Financieel onderzoek, we gaan aan het werk

Zodra de onderzoeksdoelstelling helder is ontwikkelen we een Financieel onderzoek POC (= Proof Of Concept).  Zo’n POC is overzichtelijk. De POC bevat Innovatieve software zoals we die overeengekomen zijn. Voor zover van belang ijken we ons proces aan de geldende wet- en regelgeving.

Transparantie staat centraal, hoe zijn we tot de resultaten van dit financieel onderzoek gekomen? Traceerbare conclusies zijn voor sommige van onze opdrachtgevers van belang en nemen dit aspect zo vroeg mogelijk mee bij het samenstellen van de techniek. Financial Search maakt, zeker bij opdrachten van de rijksoverheid, geen gebruik van complexe algoritmen.

 

Excel export voor de POC

Waar komt de data vandaan en op basis van welke criteria is tot data extractie overgegaan? Standaard maakt FinancialSearch daar een overzicht van aan in Excel. FinancialSearch behoudt de authenticiteit van de data die in een vervolg stadium naar een vervolg applicatie zoals een zaaksysteem geëxporteerd kan worden.

We zien de meest uiteenlopende rapportage tools voorbijkomen. De praktijk laat echter zien dat de financiële experts waar wij mee te maken hebben het liefst een Excel met Macro’s ontvangen. EasyData excelleert in Excel met draaitabellen.

Uiteraard staan we open voor Microsoft BI, Grafana en willekeurig ander platform dat je voorkeur geniet. Anderzijds demonstreren we je graag onze kennis van Excel en de wijze waarop wij zien dat onze opdrachtgevers succesvol met Excel Macro’s werken.

Machine Learning en resultaat

Data management in Excel levert je de gewenste rapportage

Excel Macro’s werken de bevindingen uit in een aantrekkelijke Excel rapportage. Daarin is ruimte voor de opdrachtgever om opmerkingen te maken. Uitsplitsingen kunnen daarin eveneens door de opdrachtgever gerealiseerd worden zonder daarvoor een cursus Excel te hoeven volgen.  Voor de duidelijkheid, EasyData stelt Excel niet als de norm, we geven slechts onze ervaring weer.

Wil je geen Excel of tips voor Data Management in Excel? Het maakt voor ons niet uit, ons doel is het faciliteren van technologie voor data verwerking die het beste aansluit bij de wensen van onze opdrachtgevers.

Ontdek de mogelijkheden van financiele.club

Om enkele van onze technieken te demonstreren, bouwde EasyData al in 2015 een online database. Daar zijn meer dan 10.000 jaarverslagen in te zien. In een automatisch proces converteren we de geconsolideerde jaarbalans naar een Excel document.

We hebben dit boeiende voorbeeld gemaakt voor demonstratiedoeleinden. Het doel is om een interactief voorbeeld te presenteren om te laten zien wat we voor je  kunnen betekenen op het gebied van bedrijfsprocessen en financiële gegevens analyse.

Machine Learning en resultaat

Demo aanvragen

We begrijpen dat deze voorbeeld website mogelijk meer vragen oproept dan beantwoord. Vraag daarom nu een demonstratie. Onze specialisten plannen graag een persoonlijke of virtuele meeting. Tijdens die afspraak krijg je een rondleiding door Financial Search. In deze testsite zitten tal van unieke technieken verwerkt die je tijdens je financiele onderzoek van pas zal komen. De praktijk heeft dat al laten zien. We beiden je tijdens deze afspraak zien hoe Financial Search financieel rechercheren effectiever maakt voor precies jouw wijze van werken. Dit bied je meteen de gelegenheid om al je vragen te beantwoorden en te beoordelen hoe Financial Search het beste in jouw financieel onderzoeksvraagstuk past.

Machine Learning en resultaat

Effectieve resultaten met Financial Search

Financieel rechercheren wordt steeds meer de algemene benaming voor financieel onderzoek waar verborgen omissies vermoed worden. Dit is een container begrip dat  vooral verwijst naar een proces van systematisch analyseren. Dat analyseren kan je pas succesvol in gang zetten nadat alle op je project van toepassing zijnde financiële gegevens en transacties in kaart gebracht zijn. Dat is waar Financial Search bij behulpzaam is. Deze module is ontwikkeld om financiële misdrijven op te sporen. Financial Search wordt vooral gebruikt door financiële experts, forensisch accountants, fraudeonderzoekers, en overheden. Financial Search automatiseert je financieel onderzoek op belangrijke onderdelen.

 

 

 

 

Automatisch financiële gegevens vinden

Zodra het doel van het financieel onderzoek helder is gaat Financial Search in en automatisch proces opzoek naar voor het onderzoek relevante informatie. Informatie verzamelen wordt gevolgd door logging waardoor transparantie van het automatische onderzoek gedeelte gewaarborgd is.

 

 

 

Benchmark vergelijking

Financial Search berekend belangrijke financiële ratio’s zoals die in je financieel onderzoeksplan zijn beschreven. Deze ratio’s of andere gedefinieerde financiële benchmarks vergelijken we met andere gegevens. Dat kan de concurrentie zijn, natuurlijke personen in een vergelijkbare situatie of anderszins.

 

 

 

Trendanalyse met dashboarding

In je onderzoek is het van belang om patronen en ontwikkelingen in gegevens in beeld te krijgen of te houden.  Visuele waarneming kan onverwachte patronen die zich in de loop van de tijd ontwikkelen te identificeren. Aan de hand van zichtbare gegevens ben je in staat snel te reageren op veranderingen.

 

 

 

Voorspellend vermogen met Machine Learning

Stel je hebt een onverwachte trend geïdentificeerd en die bijvoorbeeld seizoen afhankelijk is. In zo’n geval zou een Machine Learning algoritme ingezet kunnen worden. In het geval onze opdrachtgever de rijksoverheid is zijn extra voorwaarden van toepassing.

 

 

 

Gegevens organisatie

Financial Search plaats de gegevens uit de geselecteerde (ook openbare) bronnen in chronologische volgorde. Met deze aanpak krijg je tijdens je financieel onderzoek meteen een duidelijk overzicht. Financial Search maakt gebruik van statistische methoden om trends in de gegevens te identificeren.

Machine Learning en resultaat

Financieel onderzoek = Data extractie

Gebruik slimme tools om data te converteren naar zinvolle informatie. Creëer inzichten over belangrijke informatie binnen je organisatie. Dat werkt op locatie of in de Cloud. Schaalbaar van één tot meer dan duizend gebruikers. Ondertussen verliezen we data veiligheid niet uit het oog. FinancialSearch is transparant. De oplossing voor gegevens die onder complianceregels en het pricacy beleid van de onderneming vallen.Meer info of een demonstratie? we horen graag van je!