Software robots veranderen je bedrijfsvoering

Software Robots analyse

Software Robots, jouw automatiseringskeuze voor 2024!

Software Robots, ooit begonnen als screenreader die repeterende handelingen voor je uitvoert. Die techniek is nu uitgegroeid tot software technologie dat binnen gestelde kaders zelf beslissingen kan uitvoeren.  De oorsprong van moderne Robot Process Automation (RPA) komt dus voort uit screenreading, de basis Software Robot, die de uitvoering van handmatige handelingen tussen verschillende systemen van je overneemt. Tegenwoordig ziet zo’n Software Robot er dus wel een beetje anders uit. Vandaag is een Software Robot veelal een complexer Robotic softwareproces of dienst. Dan kan je denken aan een (Robotic) software component waar AI (Artificial Intelligence) of Kunstmatig Intelligentie component in verwerkt kan zijn. Afhankelijk van de toepassing en inrichting is de moderne Software Robot een service of dienst. Die Software Robot kan werken op een lokale machine bij de organisatie die de opdrachtgever is of vanuit de Cloud de gewenste diensten uitvoert.

Robotic Process Automation in de praktijk

De dagelijkse toepassingen voor Robotic Process Automation zijn voorspelbaar, ze beloven taken over te nemen die tot ingebruikname van de Software Robot door eigen medewerkers worden uitgevoerd. Die medewerkers hoeven in onze opinie niet voor hun werk te vrezen. Het werk van menselijke medewerkers wordt alleen maar interessanter met de komst van Software Robots! Waar dus eerst Robotic Process Automation alleen simpel data-entry werk overnamen, brengt de komst van moderne Software Robots ook meer intelligent werk binnen bereik. Het resultaat is dat het werk voor die medewerkers steeds interessanter wordt. Alleen echte uitzonderingen wordt aan kennismedewerkers voorgelegd waardoor deze met meer focus en individuele belangstelling zich in onderdelen van het bedrijfsproces gaan verdiepen die er echt toe doen.

Software Robots resultaat

Software Robots geven meetbaar resultaat

Steeds meer bedrijven in Nederland oriënteren zich op Robotic Process Automation. Logisch, vanuit het ontwerp worden handelingen en beslissingen direct traceerbaar opgeslagen. Steeds meer opdrachtgevers verwachten van hun leveranciers meer zekerheid over het proces. Een Software Robot werkt daar vanuit de architectuur aan mee. Met een Software Robot hoef je geen medewerkers meer te controleren op de juiste verslaglegging, een Software Robot doet dat automatisch! Tegelijkertijd verzamel je als organisatie meer proces informatie dan voorheen waarop je efficiënter kan gaan werken.  Met de juiste presentatie kan je op basis van voorspellende analyse bepaalde trends gaan ontdekken.

RPA verandert onze manier van werken

Processen efficiënter inrichten betekend kosten besparen en je concurrentiepositie verbeteren. In een steeds transparantere wereld is het voor commerciële bedrijven essentieel scherp op marktontwikkelingen te sturen. In het verlengde van die beweging geven steeds meer organisaties Robotic Process Automation de operationele ruimte. Bedenk zelf maar wat de voordelen van Software Robots in de bestaande bedrijfsprocessen zijn. Het resultaat van die beweging is dat de werkvloer binnen allerlei verschillende organisaties door het gebruik van Software Robots aanmerkelijk zal veranderen.

Waar in het verleden bij piekdrukte voor een bepaald evenement of periode van het jaar een piek druk op de schouders van medewerkers ruste komen nu Software Robots in beeld waarmee kostenneutraal capaciteit bij geplaatst kan worden. Dit aspect geeft rust in de organisatie. Zodra piek drukte door Robotic Process Automation wordt opgevangen brengt dat rust bij de medewerkers. Goed ingestelde Software Robots werken in principe 100% foutloos en vervullen de toegewezen taken 24 uur per dag.

Welke Software Robots zijn er beschikbaar?

Stel dat je nog geen Robotic Process Automation gebruikt en na deze lofzang hier gebruik van wil gaan maken.
Dan is de logische vraag waar de kosten baten balans zit en welke Software Robot aanpak voor jouw proces het beste is.
Om daar een beeld van te vormen laten we de verschillende hoofdstromen van Software Robots de revue passeren.

Software Robot voor je proces

Robotic Process Automation (RPA) kan in principe met elk systeem communiceren, net zoals een medewerker dat zou doen. Het lezen van een applicatie op het beeldscherm wordt optische tekenherkenning (OCR) gebruikt om de afzonderlijke velden te lezen. Zo wordt het beeldscherm beeld omgezet in ‘Computer leesbare tekst’.  Zodra het getoonde beeldscherm voor een Software Robot interpretabel wordt kan de Software Robot aan het werk om repetitieve taken uit te voeren die tijdrovend en foutgevoelig zijn. Dit type Robot Process Automation wordt door EasyData al 25 jaar operationeel afgeleverd en veel van deze proces automatiseringsmodellen zitten bij EasyData on onze standaard gereedschapskist.

Wil je zelf ontdekken welke voordelen Software Robot geven als het gaat om het automatiseren van bedrijfsprocessen en het verbeteren van de efficiëntie? Neem dan contact met ons op om de details van het te automatiseren proces te bespreken.  Ook basis Robot Process Automation heeft hetzelfde niveau van gegevensvastlegging en beveiliging als van de meer complexe systemen als vanzelfsprekend worden aangenomen.

Software Robot met Machine Learning

De bovenstaande Robot Process Automation beschrijving voert eenvoudigweg de vooringestelde scripts uit. Dus als je vereisten veranderen, moet de Software Robot opnieuw worden geprogrammeerd. Bij een Software Robot die werkt met Machine learning is dynamischer.

Met Machine learning train je aan de hand van grote datasets de Robot Process Automation technologie over hoe ze beslissingen moeten nemen.  Deze vooruitgang binnen het Robot Process Automation domein is een aspect waar wij bij EasyData enthousiast van worden.  De integratiemogelijkheden van Robot Process Automation met Machine Learning technologie levert de opdrachtgever een veel hoger rendement op.

Vaak is de implementatie van een Software Robot met Machine Learning Technologie sneller gerealiseerd dan de opdrachtgever zich bij project aanvang had voorgesteld. De reden daarvan zet eveneens in het effectief toepassen van Robot Process Automation. Je kan een Software Robot snel gegevens laten opschonen en die opgeschoonde gegevens effectief aan een machine learning-algoritme voeden.

Laten we deze technische volzin om zetten naar een praktijkvoorbeeld. Je kan een RMA-serviceoplossing trainen die retouraanvragen beoordeelt op basis van je beschikbare servicedata. Die data maken wij voor het RMA-serviceoplossing algoritme interpretabel door de beschikbare data op de logische manier te sorteren.  Beschikbare data zijn meer dan email berichten of interactie met het aangesloten web portal. We kunnen met hetzelfde gemak telefonisch verkeer transcriberen.

Zo’n proces of Software Robot toepassing brengt ons naar de meer geavanceerde Robot Process Automation toepassingen waarin sprake is van Software Robots met Artificiële Intelligentie.

Software Robot met Artificiële Intelligentie

Zodra we opgenomen supportgesprekken gaan transcriberen naar tekstberichten komen de automatische chatbots in beeld.  Dat wordt met de komst van steeds slimmere Software Robots een steeds meer delicate aangelegenheid. Allereest wil je klanten niet irriteren door ‘gerobotiseerde’ reacties. Daarnaast is de eerste kostbare uitspraak voor foutief gebruik nu ook een feit.

Dat zal in Nederland niet snel zo’n vaart lopen, deze ontwikkeling geeft wel aan dat je de automatisering strategie met Robot Process Automation en Artificiële Intelligentie goed moet voorbereiden. We kennen allemaal die irritante chatbots waarvan je direct al merkt met een machine te communiceren. Dat hoeft helemaal niet vervelend te zijn. Van belang is allereerst dat je met de doelgroep op passende wijze communiceert. De gebeurtenisarchitectuur achter uit te voeren Software Robot moet in een acceptabele context vormgegeven zijn.