Verhoog efficiëntie binnen je logistieke proces

Logistieke dienstverlening op topniveau

De mobiliteit- en transportsector gebruikt papieren transportdocumenten. Conclusie, in het tijdperk van de digitale transitie zijn papieren documenten nog steeds actueel. Zo passeren dagelijks vele CMR’s, weegbrieven, tank cleaning, GGB formulier, Gezondheidscertificaat, Handelsdocument, vrachtbrieven en wat al niet meer het administratieve gedeelte van je logistieke proces.  De moderne e-CMR voldoet in veel van die gevallen niet. Het logistieke proces vraagt additionele transportdocumenten die per lading verschillen.

Herken je zo’n tijdrovend proces binnen je eigen transportbedrijf? Blijf dan lezen en de passende oplossing voor de invoer, bijhouden, kopiëren en sorteren van vrachtbrieven en alle andere voorkomende documenten in je logistieke proces verschijnt binnen je horizon!

Logistiek verbonden aan het Internet

Medewerkers raadplegen websites met actuele informatie die van belang is bij het accepteren van ladingen.  Met EasyData behoren handmatige en foutgevoelige logistieke handelingen rond vrachtbrieven en andere transportdocumenten tot het verleden.

Transportdocumenten

De basis, jeTransport Management Systeem (TMS)

TMS betekend “Transport Management Systeem” en wordt door logistieke specialisten ook wel aangeduid als “Logistiek Bedrijfsproces beheersysteem”. Die laatste aanduiding heeft minder te maken de werkelijke afkorting, maar geeft wel de essentie weer. TMS is de basis (software) applicatie die transportbedrijven helpt bij het registreren, vastleggen en beheren van transportdocumenten. Een TMS Systeem beïnvloed je hele logistieke proces. Dat begint bij het registreren van de order en eindigt bij de  facturering.  Zo legt een TMS dus allerlei zaken vast die in het logistieke proces thuishoren. Dat maakt van de TMS afkorting een containerbegrip, vergelijkbaar met een ERP-systeem, maar dan specifiek voor transportbedrijven en toegespitsts op transportdocumenten.

Transportdocument koppelingen

Wat doet EasyData met een TMS Systeem?

Aan een TMS Systeem worden allerlei componenten gekoppeld die van toegevoegde waarde zijn voor jouw organisatie. Die componenten komen bijvoorbeeld van EasyData. Dat zijn modules waarin onze kennis en ervaring zit die jouw werk aangenamer maken. Het is natuurlijk van belang dat deze afzonderlijke modules meteen goed koppelen met jouw TMS Systeem. Zo spelen onze innovaties een belangrijke rol in je logistieke proces, goed verbonden met jouw TMS Systeem. Bedrijven in de logistieke sector kiezen uit een veelheid van beschikbare TMS Systemen. Die keuze bepaald in hoeverre de gebruiker van zo’n TMS Systeem in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden ontlast wordt. Sommige TMS-leveranciers hebben hun TMS Systeem toegespitst op het gebruik binnen branches waarvan veel kennis is opgedaan. Zo gelden er andere voorwaarden voor transportdocumenten bij het transport van textiel dan aan olieproducten of levende have.

TMS koppelingen

Met deze kennis in gedachten ontwikkeld EasyData technologie dat met ieder TMS Systeem kan koppelen. Onze specialisten realiseren koppelingen die transparant zijn en waarin de getransporteerde data veilig en traceerbaar wordt gekoppeld.

De logistieke sector en EasyData Technologie

Moet je gegevens controleren op websites zoals:zoek erkende bedrijven en zoek inernationaal erkende bedrijven. Dat hoef je niet meer met de hand op te zoeken.
Onze module koppelt aan je TMS Systeem en maakt het valideren van je data een stuk eenvoudiger.

De oplossing van EasyData is een vorm van webscraping met slimme Data Capture.
Deze module sluit aan op de actuele logistieke vraagstelling van de transportsector.

transportdocumenten

Handschriftherkenning op vrachtbrieven

De handschriftherkenning module van EasyData herkend de kriebels op handgeschreven CMR of andere transportdocumenten. Met de handschriftherkenningsmodule komt ook stempel en handtekening herkenning in beeld. EasyData Technologie valideert handtekeningen en stempels op je transportdocumenten automatisch.

Zo wordt het proces bij transportdocumenten voor de invoer van dierlijk vet buiten de EU minder tijdrovend. Wanneer dierlijk vet van buiten de EU wordt ingekocht, moeten de verschillende transportdocumenten worden gecontroleerd. Dat is werk hoeft veelal niet meer met  hand zodra onze technologie in het proces wordt opgenomen.

Je logistieke proces op papier onder controle

Je logistieke proces op papier

Veel transportbedrijven werken met een verlader die de vrachtbrieven meelevert waardoor de referentie naar het ordernummer in het ontvangende TMS Systeem ontbreekt. EasyData technologie koppelt deze transportdocumenten geautomatiseerd aan de juiste order.

Aftekenlijst herkenning

Aftekenlijsten zijn voor ons een standaard document definitie om deze aftekenlijsten automatisch op afzonderlijke regels naar afzonderlijke zendingen te splitsen. Het maakt in dat geval niet uit of er met een vaste of variabele hoogte in de afzonderlijke zending rekening moet worden gehouden.

Bonus voor de logistieke gebruiker

EasyData levert al 20 jaar maatwerk oplossingen op het gebied van factuur en order herkenning. Dat komt je goed van pas bij factuurherkenning. En dat gemak gaat verder, verwerk in het verlengde daarvan je Charter opdrachten automatisch.

Onze factuurherkenningstechnologie laat zich moeiteloos transformeren voor het herkennen van Charters. Ervaar het gemak dat deze vracht documenten nu ook direct verwerkt worden. Charter documenten worden in het proces van de vrachtbrieven opgenomen. Handmatige calculatie en facturatie komt dan te vervallen. En voor de gevallen die buiten automatische verwerking blijven vallen betekent dit voor de betrokken medewerker geen routinehandeling meer. Die collega is nu gefocust op die charter uitzondering. Hierbij geldt de regel dat meerdere gemeenschappelijke uitzonderingen samen tot systeem optimalisatie zullen leiden. Dat vertaalt zich weer in meer efficiëntie binnen je logistieke proces!