Automatiseer prijs en product onderzoek op effectieve wijze

Wat is webscrapen?

Web scraping is de kunst om in een automatisch proces data van een website te halen. Data Science, dat is de wetenschap die aan de basis van Web scraping ligt.  Vervolgens komt er voor de praktische uitvoering RPA Automation kennis aan te pas.

Bij EasyData zit Data Science in de basis van wat we doen. Met deze aanpak wordt web scraping gestructureerd aangepakt en de verworven data geïnterpreteerd.  Het gevolg is dat de opdrachtgever geen veredelde kopieer actie vanaf de originele website als resultaat krijgt aangeleverd maar een inzichtelijk beeld van de gewenste informatie. RPA Automation maakt daar een belangrijk onderdeel vanuit. Zonder intelligente RPA Automation is gestructureerd verzamelen van data niet mogelijk. Zo brengen Datawetenschappen en RPA Technologie gezamenlijk een gerubriceerd helder overzicht van het onderwerp in beeld.

wat is web scraping eigenlijk
Waarom web scrapen

Waarom zou je Web scraping willen?

Het klinkt bijna als niet netjes, waarom zou je de content van andermans website afhalen? De reden is vaak net zo simpel als het web scraping proces zelf. Sommige bedrijfsprocessen lopen nu eenmaal veel beter met kennis van de actuele data grondslag in een breder perspectief. Onze Data Science engineers en kennis van RPA Automation zijn erop gericht om relevante data op het Internet aan het proces bij te voegen.

In de Transport bijvoorbeeld, denk aan het complete overzicht van bedrijven die dierlijke producten mogen vervoeren. Dat werkt wel zo effectief, al die bedrijven uit alle ons omringende landen overzichtelijk in je database. Weet je meteen wie toe kan laten en welke bedrijven tot een NVWA boete kunnen leiden. Bedenk wat de toevoeging van zo’n dataset aan procesverbetering doet. Zo brengt EasyData het vakgebied Data Science in de praktijk met meetbare procesverbetering.
RPA Automation zorgt er in dit geval voor dat de online database op een gestructureerde wijze voor de opdrachtgever raadpleegbaar wordt.

Web scrapen, hoe werkt dat?

Web scraping is het proces waarbij automatische services, het RPA Automation proces, wordt gebruikt om de inhoud en gegevens van een specifieke website te extraheren. Vaak geeft de opdrachtgever al websites op die ‘gescraped’ moeten worden. In een aantal gevallen gaan we zelf op zoek naar relevante websites waar aanvullende data vanaf gehaald kan worden. Datasets die de opdrachtgever meerwaarde in web scraping project geven maken ons web scraping Data Science opdracht compleet!

Web scraping, we gaan de diepte in!

Bij RPA (Robot Process Automation) toepassingen werken we met zogenoemde ‘screenreaders’. Bij web scraping extraheert de ‘web scrape bot’ de onderliggende HTML-code en daarmee ook meteen de gegevens die in de onderliggende database zijn opgeslagen. Dat in tegenstelling tot het bij RPA gebruikelijke scherm-schrapen, waarbij alleen pixels worden gekopieerd die op het scherm worden weergegeven. De web scraping Bot kan vervolgens de volledige website-inhoud converteren en in de juiste rubrieken de data onder brengen. Hiervoor gebruikt EasyData bestaande Machine Learning en AI-algoritmen die we standaard in onze Data Science gereedschapskist hebben.  De combinatie van Data Science en RPA Automation levert een uniek resultaat voor onze opdrachtgever.

Hoe werkt Web Scraping
Wat kan je met web scraping

Web scraping, wat heb ik eraan?

Web scraping is meer dan een speeltje voor Data Science wetenschappers en RPA Automation specialisten. Je vindt webscraping toepassingen in een verscheidenheid aan organisaties.  Steeds meer bedrijven en instellingen zijn data gedreven en hebben vaak al een vorm van RPA Automation in huis. Met deze veranderende en algemeen geaccepteerde IT structuur worden die organisaties steeds meer afhankelijk van het gegevens verzamelen. Door onze Data Science benadering zijn we in staat vaak ook meer algemeen toegankelijke datasets in de het web scraping project mee te nemen om tot een completer beeld van de gewenste data en dus informatievoorziening te komen. Een succesvolle web scraping opdracht resulteert in data-informatie die je organisatie rendement geeft.

Web scraping gebruiksscenario’s zijn onder meer:

Binnen zoekmachines gevonden data analyseren en converteren naar bruikbare (visuele) resultaten

Pas data-analyse voor je strategische besluitvorming. De meest directe methode is om gebruik te maken van de data die direct voorhanden is: Het Internet. EasyData Web Scraping kan snel en effectief afgestemd worden op jouw doelgroep. Je kunt rekenen op een proactieve aanpak met een duidelijke focus op resultaat.

Op prijsvergelijkingssites prijzen en beschrijvingen automatisch op nemen in een nieuwe database

Prijstransparantie is van cruciaal belang geworden in de huidige competitieve markt, waar consumenten beter geïnformeerd en mondiger zijn dan ooit tevoren. Dankzij het gemak van online winkelen en de gemakkelijke toegang tot informatie kunnen klanten snel prijzen vergelijken en weloverwogen beslissingen nemen over hun aankopen. Dit betekent dat organisaties beter moeten gabegrijpen hoe prijstransparantie hun prijzen beïnvloedt. EasyData web scraping zal bij deze overwegingen toegevoegde waarde leveren.

Monitoren van prijsmodellen en het vroegtijdig opmerken van concurrerende marketing acties

Een goede prijsstrategie is cruciaal voor het bepalen van de inkomsten van je organisatie. Wanneer je je prijzen te laag instelt, moet je veel meer mensen bereiken om voldoende inkomsten te genereren. Wanneer je de kosten van je producten te hoog maakt, verlies je klanten met kleinere budgetten. Het afstellen van de juiste prijsbalans in relatie tot de markt waarin je bevindt, bepaalt dus je financiële succes. Wanneer je de prijzen verkeerd stelt, zal dat de omzet en winstgevendheid van je bedrijf negatief beïnvloeden. Web scraping geeft je een actueel inzicht van marktbewegingen.  Met toegepaste Data Science algoritmen kan je zelfs een voorspellend model inbouwen.

 

Andere overwegingen die bij web scraping een rol spelen zijn:

Bescherm je auteursrechtelijke materiaal met gerichte periodieke Data Science zoekopdrachten

Realiseer dat de drempel voor auteursrechtelijke bescherming in de praktijk laag ligt. Hiervoor verwijzen we naar de Europese Infopaq-uitspraak. Daarin oordeelde het Europese Hof van Justitie, dat een fragment van slechts elf woorden auteursrechtelijk beschermd kan zijn.  Dat zal in de praktijk lastig zijn. Maar met steeds meer toegepaste generatieve AI-algoritmen wordt de scheidslijn tussen creativiteit en schaamteloos kopiëren steeds dunner.  Met EasyData Web scraping technologie en onze toegepaste Data Science kennis kan je overzicht van originele en gekopieerde content verkrijgen.

Sociale media en forums lezen met een daarop afgestemde AI gedreven sentimentanalyse

EasyData web scraping met intelligente RPA Automation geeft je de mogelijkheid om social media  en fora te monitoren. Wij hebben een breed scala aan te monitoren bronnen en stellen samen met jouw wensen af welke bronnen relevante informatie voor jouw organisatie kunnen geven. In onze media monitoring is data van cruciaal belang. In het voor jouw doel samengestelde dashboard is alle te monitoren data terug te vinden.

Wil jij meer verkopen in je webshop of meer leads via je website?

Natuurlijk, iedere webwinkel eigenaar droomt ervan in de Twinkle Top 100 te staan. Dan komt de vraag in beeld of het haalbaar zou zijn om tien miljoen euro omzet per jaar te halen. Hoe doen webshops als Bol.com en Coolblue dat eigenlijk? Het beantwoorden van die vraag start bij je eigen unieke waardepropositie? Waarom moet iemand bij jou kopen? Los van je eigen belangrijke pluspunten zijn je online concurrenten. Web scraping technologie maakt de keus voor jouw eigen webshop transparanter en daarmee aantrekkelijker voor je potentiële klanten.
 
Waarom Cloud Services

EasyData in de uitvoering

Je kan waarschijnlijk wel voorstellen dat de middelen die nodig zijn om web scraping succesvol uit te voeren aanzienlijk zijn. Het begint natuurlijk met de benodigde hardware. Op die servers moeten vervolgens de juiste Machine Learning en AI-toepassingen geïnstalleerd worden die toegespitst zijn op jouw opdracht. RPA Automation is in dit geval meer dan alleen het uitvoeren van repeterende handelingen, RPA Automation verbind in dit geval de onderligenge technieken tot een samenhangend geheel. Die ‘RPA geautomatiseerde diensten’ moeten vervolgens ook weer via toegankelijke en veilige Cloud Computing technologie beschikbaar gesteld worden. Onze Data Science specialisten ontwerpen aan de hand van jouw wensen en eisen het raamwerk daarvoor. Gelukkig hebben we hier de nodige ervaring mee, we gaan dus niet het spreekwoordelijke wiel opnieuw uitvinden en onze Data Science en RPA Automation specialisten helpen je daarmee graag op weg!

We zoeken de tegenstelling op

Stel dat je dat op het Internet wil delen en web scrapers buiten je database wilt houden. Daar kunnen we, mede door onze kennis van web scraping natuurlijk ook in voorzien. Ethiek voor web scraping projecten zit in ons DNA. Tegelijkertijd zien we dat de ontwikkeling van kwaadaardige scraper-bots ervoor heeft gezorgd dat algemene beveiligingsmaatregelen eigenlijk niet meer effectief zijn.  Als voorbeeld kunnen zogenoemde ‘Headless browser bots’ zich voordoen als menselijke bezoekers van je aan Internet gekoppelde database terwijl dit in werkelijkheid generatieve AI-bots zijn. EasyData heeft verschillende technieken in huis, gebaseerd op jarenlange ervaring, om jouw data zo goed als mogelijk veilig te stellen tegen ongewenste activiteiten.

Ethisch web scraping