Software verdienmodellen, hoe zit dat precies?

Hoe ziet ons verdienmodel eruit?

Ons verdienmodel is gericht op scherp geprijsde licenties in combinatie met vriendelijke implementatie tarieven. Met deze visie en verdienmodel zijn we in 1999 gestart, samen met een bescheiden club ontwikkelaars. Ons hoofdthema is net als ons verdienmodel in al die jaren niet veranderd. Onze ambitie en expertise is gericht op Data Capture, tekstherkenning en data-analyse oplossingen. Daar licht de oorsprong van ons verdienmodel, door het ontwikkelen van oplossingen die beter aansluiten op de vragen en wensen vanuit de gebruiker geredeneerd. Afgaande op de mening van onze opdrachtgevers zijn we daarin geslaagd. De in 1999 gestarte ontwikkeling van EasySeparate zien we nog steeds continueren.

verdienmodel berekenen
verdienmodel

Het verdienmodel en de begin jaren van EasyData

De eerste jaren maakten we veel gebruik van externe SDK’s (Software Development Kit’s) die een externe licentie structuur hanteren. Onze ervaring is dat dit wringt met onze verdienmodel visie.  Voor iedere nieuwe EasyData klant volgt dan een licentie afdracht naar de SDK fabrikant, dat is natuurlijk in overeenstemming met hun verdienmodel. Op zichzelf een prima verdienmodel dat aansluit bij onze visie. En waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden, daar kosten voor maken, terwijl je het effectief elders kan inkopen?

Dat verdienmodel gaat knellen als die fabrikant steeds opnieuw de prijzen verhoogt, of de licentie regels aanpast. Stel als metafoor een voetbalwedstrijd voor waar tijdens het spel de doelpalen verplaatst worden. Met zo’n onvoorspelbaar spel element wordt het lastig scoren.

Anders gezegd, met externe technologie onder de motorkap kan je gedwongen worden de prijzen te verhogen of je voorwaarden te veranderen zonder dat je daar zelf invloed op hebt. De praktijk heeft uitgewezen dat dit minder comfortabel verhoudt tot het verdienmodel dat EasyData graag aan de opdrachtgevers presenteert.

EasyData verdienmodel ontwikkeling

Met die wetenschap ondernemend is EasyData al in een vroeg stadium begonnen met het ontwikkelen en implementeren van onze eigen technologie. Dat ligt binnen ons bereik, we zijn immers fabrikanten van innovatieve softwareoplossingen en niet zozeer een sales gedreven organisatie. Zo heeft zich de afgelopen jaren een transparant en stabiel licentie beleid ontwikkeld. Opdrachtgevers weten vooraf waar ze aan toe zijn en spreken bij voorkeur over langjarige overeenkomsten.  Transparant en passend in ons verdienmodel. EasyData heeft het gebruik van externe technologie waar mogelijk en gewenst afgebouwd wat in de praktijk voor alle belanghebbenden als prettig en werkbaar wordt ervaren.

verdienmodel
verdienmodel en resultaat

Het verdienmodel voor On Premise software

De standaard installatie oplossing waar we jaren voor stonden, wij leveren een softwareoplossing (dienst) op je eigen server. Die methode werkt niet meer, luisterend naar onze klanten gaat de voorkeur uit naar een veilige oplossing in De Cloud. Zonder gedoe en soms aangevuld met een SLA op maat voor opdrachtgevers met voor hun situatie geldende randvoorwaarden. De veranderende markt en natuurlijk de wensen van potentiële opdrachtgevers heeft tot Cloud aanpassingen van ons verdienmodel geleid.

Hoewel De Cloud leidend is geworden in onze dienstverlening is On premise nog steeds mogelijk in de meeste situaties. Vraag daarvoor naar de voorwaarden!

On Premise software is te splitsen in het component licentie model zoals dat bij On Premise software gebruikelijk is. Er is sprake van een gelicenseerd aantal gebruikers en vast omschreven functionaliteit.

Het andere belangrijke component bij Premise software is de lokale installatie. De softwareoplossing is geïnstalleerd op je eigen server. Je bent dus zelf allereerst verantwoordelijk als er iets misgaat met de hardware, conflicterende software, niet goed werkende software updates, hackers en andere narigheid. Ons verdienmodel voorziet in ondersteuning en support op maat. Hoe we dat in de praktijk vormgeven is afhankelijk van je eigen situatie en de software oplossingscomplexiteit die wij voornemens zijn te gaan leveren.

Het verdienmodel voor Clouddiensten

Als voorbeeld nemen we ons Digitale Transformatie platform EasySeparate is stabiel en is het fundament voor onze Cloud diensten. De wereld veranderd en waar vroeger ons EasySeparate platform ‘On Premise’ geleverd werd zien we nu de vraag voor Clouddiensten enorm toenemen.  Hiervoor hanteren we een andere prijsstructuur dan voor ‘On Premise’ softwareoplossingen. Ons verdienmodel blijft hetzelfde en overzichtelijk.

Jouw Clouddienst

Die werkt volgens een dienstmodel, er is dus geen sprake van software licentie bepalingen. Cloud oplossingen zijn gericht op het verlenen van een vooraf gedefinieerd model. Dat mode is toegespitst op het verlenen van een dienst die direct aansluit op je wens, zonder installatie op je eigen server. Vaak is zo’n Clouddienst ook sneller operationeel dan de On Premise software variant.

Je bent zelf niet verantwoordelijk voor de hardware. EasyData, voor zover in de SLA overeengekomen, zorgt voor de beschikbaarheid, een goed resultaat van de afgenomen dienst en voldoende capaciteit. Daarbij heeft EasyData een inspanningsverplichting voor alle randvoorwaarden die een goed functioneren van de dienst mogelijk maken. Dat alles voor een veel lager bedrag dan een On Premise licentie model wordt overeengekomen. Wij zien dat als voorname reden dat softwareontwikkeling naar de Cloud opschuift. En opnieuw, Clouddiensten passen prima binnen ons bestaande verdienmodel: Scherp geprijsde Clouddiensten in combinatie met vriendelijke implementatie tarieven.

Cloud vs On Premise
Cloud vs On Premise

Doe je voordeel met onze kennis

EasyData is al 25 jaar gespecialiseerd in softwareontwikkeling voor tekstherkenning, Data Capture van willekeurige welke bron en andere specialisaties die het vakgebied Data Science raken. We zitten niet in alle gevallen aan de uitvoerende kant, je kan dat het resultaat van senioriteit noemen.

Zodra ons gevraagd wordt mee te denken hoe je processen optimaliseert kom je in de richting van een Content verdienmodel. Er is dan geen sprake meer van een direct te leveren dienst. We leveren in dat geval een rapport van onze bevindingen of schrijven documentatie waar onze engineers of andere kenniswerkers vervolgens weer verder mee kunnen.

Bedrijfsprocessen veranderen, ons verdienmodel niet

Samenvattend kan je concluderen dat gedurende ons bestaan er, door de markt ingegeven, verdienmodellen zijn ontstaan. We zien in de praktijk dat dezelfde opdrachtgevers nu andere wensen omtrent onze softwareoplossingen hebben dan eerder het geval was. In 2010 was het nog normaal om met een ‘Site license’ en EasySeparate installatie af te kopen. Die vraag wordt anno 2024 niet meer gesteld.

De wereld van software en de daarbij behorende licentieverlening veranderd dus net zo snel als de softwareoplossingen zelf. Wel staat ons verdienmodel na al die jaren nog steeds overeind, Slimme diensten gekoppeld aan betaalbare kennis staan garant voor jarenlange samenwerkingsverbanden.

Verdienmodel met Open Source software

Een verandering die we laatste decennia waarnemen is de toename van Open Source algoritmen in de markt.  Bedrijfsprocessen veranderen en de daarbij behorende faciliterende en ontlastende diensten. Terwijl onze bemoeienis met Bedrijfsprocessen niet veranderd, zie je wel een verandering op de manier waarop we dit in de praktijk commercieel invullen. Soms lopen we daarin voorop, vaak gelijk in de pas met anderen en zeker niet achterop.

Bedrijfsprocessen en Data Science

EasyData is opgebouwd rond Data Science specialisten, een expertise die de komende decennia zich nog volop zal ontwikkelen.  We kunnen dan ook niet uitsluiten dat zich een verdienmodel ontwikkeld dat je in dit artikel nog niet terugvindt. Zoals gesteld leren we graag bij. Heb je in dat kader een voorstel voor een dienst of ontwikkeling die je niet in dit artikel herkend? Dat kan je het beste contact met ons opnemen.