Gebruikersvoorwaarden

Laatst gewijzigd op 1 maart 2024

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor je bezoek aan onze website.

Deze website, exclusief de sites die via links aan onze website gekoppeld zijn, wordt beheerd door EasyData B.V.  Zoals de Nederlandse taal al doet vermoeden, is onze website alleen bestemd voor personen en organisaties die onder Nederlands recht vallen.

Met je bezoek aan en gebruik van onze website ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Zodoende adviseren we je om geregeld te controleren of de gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.

Deze Website is opgezet met een informatief doel en is niet bedoeld om je van een bindend advies te voorzien. Onze website heeft geen webshop, eventueel genoemde prijzen/kosten hebben een informatief karakter waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Wil je dat wel? Dat kan en in dat geval kunnen we je voorzien in een passende offerte.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle content op deze site, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van EasyData of van de aan EasyData gelieerde partners.

Je mag de website printen, delen of specifieke content downloaden. Deel je teksten, logo’s, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen van de website is een rechten vermelding verplicht. In alle gevallen dient daarbij vermeld te worden: Copyright EasyData B.V. Alle rechten voorbehouden.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We garanderen echter garandeert niet dat de inhoud van de website vrij van fouten is. Voor zover wettelijk toegestaan sluit EasyData B.V. hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site.

Als u ons uw naam en e-mailadres geeft op de website, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij adviseren u deze privacyverklaring aandachtig te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.