Armenië, onze keuze voor softwareontwikkeling

Softwareontwikkeling in Armenie

Softwareontwikkeling in Armenië, hoe komt EasyData daar terecht?

Het antwoord voor deze softwareontwikkeling is minder exotisch dan het in eerste instantie lijkt. De EasyData Armeense software ontwikkelafdeling is gevormd in de omgeving waar je van nature goede software engineers vindt. Dat is, zoals de oplettende lezer zal opmerken, volgens EasyData Armenië en dat leggen we graag uit.

Sinds de jaren 50 is Armenië een belangrijke speler in computerwetenschappen. Na deel te hebben uitgemaakt van de oude Sovjet-Unie, kreeg het land in 1991 zijn onafhankelijkheid terug. Tijdens de Sovjet-Unie periode meenden de Russische machthebbers van Armenië het centrum van computerwetenschappen te maken.

Samen met toenmalige (Sovjet) supercomputers werd het ondersteunende educatieve systeem gerealiseerd.  Na de Armeense onafhankelijkheid in 1991 bleven die universitaire opleidingen in stand.  Hiermee bleef de Armeense IT-sector een belangrijk onderdeel van de economische groei na de Armeense onafhankelijkheid.

Softwareontwikkeling in Europa

Ondertussen groeide de Europese markt voor softwareontwikkelingsdiensten gewoon door. Dat is een open deur voor iedereen met een gezonde belangstelling voor innovatieve groei. Groei die je in de huidige competitieve marktontwikkeling alleen kan bereiken door technologie op een effectieve manier toepasbaar te maken in de markt waarin jij je beweegt.

Daarin sta je als Europese organisatie natuurlijk niet alleen. En daar zit het west Europese pijnpunt, het enorme tekort aan ter zake kundige IT’ers zal alleen maar groeien…   Iedereen die deze tekst leest en zich met innovatie en softwareontwikkeling bemoeit zal deze knelpunten herkennen.

Met de groei van complexe en creatieve automatiseringswensen zien we in Europa ook het tekort aan gekwalificeerde software ontwikkel medewerkers toenemen. Die ambitieuze engineers heb je wel nodig om deze wensen te converteren naar tastbare software resultaten.

Je ziet dat de schaarste aan beschikbare softwareontwikkelaars Europese bedrijven richting outsourcing duwt. Een vraag waar wij in steeds meer gevallen tegemoet kunnen komen.

Softwareontwikkeling in Europa

Je ziet dat de schaarste aan beschikbare softwareontwikkelaars Europese bedrijven richting outsourcing duwt.
Een vraag waar wij in steeds meer gevallen tegemoet kunnen komen.

EasyData Teams zijn multidisciplinair met een focus op veiligheid, Machine Learning, ontwikkeling van AI-algoritmen, etc.
Dat maakt het praktisch SharePoint specialisten ook voor externe projecten in te zetten.

Softwareontwikkeling  is slimmer automatiseren

Armeense Sofwtareontwikkeling

Zo is door de jaren heen onze Armeense software ontwikkelafdeling het centrum geworden voor inventieve softwareontwikkeling. Dienstbaar als we ingesteld zijn, herkennen we een toename van vragen en diensten voor EasyData softwareontwikkelaars. Die meer algemene vraag naar softwareontwikkelaars wordt aangejaagd door de toenemende vraag naar digitale transformatie, data-analyse, document classificatie en Cybersecurity vraagstukken.

Cybersecurity is een topprioriteit geworden, vooral nu steeds meer organisaties, waaronder dus ook EasyData, de overstap maken naar de Cloud. Die transitie vraagt specialisten die dataverwerkingsprojecten van de verantwoorde beveiliging kunnen voorzien.

EasyData is in de basis internationaal georiënteerd met klanten verspreid over de hele wereld. Onze Armeense software ontwikkel onderneming past daar perfect in.
Zeker als je daarbij de software ontwikkel teams van EasyData nader bekijkt. EasyData bestaat vanuit onze basis uit een verzameling goed opgeleide Engineers met verschillende culturele achtergronden. Dan is het vormen van een solide basis in Yerevan Armenië een stap die zich bijna vanzelf voltrekt.

Cloud en Security vraagstukken bereiken ons vaker.

En dan niet alleen vanuit software ontwikkeltrajecten geïnitieerd dor EasyData. De Europese vraag naar softwareontwikkelingsdiensten wordt gedreven door een groot tekort aan vaardigheden en de behoefte aan realisatie van gestelde doelstellingen. Vrijwel iedere organisatie heeft software nodig, tegelijkertijd willen de meeste organisaties geen intern softwareontwikkelaars inhuren. Terecht, hiervoor is specifieke kennis en vereist en senior projectmanagement om tot realisatie van de gestelde doelstellingen te komen. Vanuit die nog steeds toenemende vraag en beperkte beschikbaarheid van talentvolle IT-medewerkers behoort softwareontwikkeling inmiddels tot de meest uitbestede IT-diensten ter wereld. EasyData groeit hierin mee door softwareontwikkeling los van onze eigen medewerkers voor Europese organisaties te faciliteren.

Scan en Herken EasySeparate
Softwareontwikkeling is mensenwerk

Het collectieve tekort aan Software Ontwikkelaars

Omdat het tekort aan ontwikkelaars de meeste Europese landen treft en de meeste Europese softwareontwikkelaars bij voorkeur een baan in eigen land verkiezen, werven organisaties regelmatig talent van buiten de Europese gemeenschap.  Een overweging die meer dan alleen flexibiliteit biedt. Kostprijs en specialisatie kennen buiten west Europa een andere balans dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Dat is een reden voor de toenemende populariteit van EasyData. Het uitbesteden van softwareontwikkelingstaken aan EasyData geeft een hoger rendement, betere kwaliteit en een niveau van dienstverlening dat op de interne markt lastig zijn gelijke vindt. Na de Covid pandemie is thuiswerken de nieuwe norm geworden. Met deze mentaliteitsverandering is het onderscheid tussen interne, nearshore- en offshore-teams vervaagt. Doe je er voordeel mee!

Focus op je kernactiviteiten

Een groot voordeel van het uitbesteden van softwareontwikkelingsdiensten is dat Europese eindgebruikersbedrijven geen expertise in huis hoeven in te huren als zij deze activiteiten uitbesteden. Softwareontwikkeling vereist uitstekende kennis, vaardigheden, hulpmiddelen en beveiligingsvoorzieningen waarover de meeste Europese eindgebruikersbedrijven niet beschikken. Outsourcing stelt hen in staat zich te concentreren op hun kernactiviteiten en geeft hen de flexibiliteit om gespecialiseerde ontwikkelaars in te schakelen wanneer dat nodig is.

Dit is met name relevant tijdens het herstel van de COVID-19-pandemie. Bedrijven hebben hun personeel nodig om hun kernactiviteiten uit te voeren, waarbij mogelijk al extra taken van collega’s betrokken zijn die zijn ontslagen of verlof hebben gekregen. Ook is er relatief weinig ruimte in de budgetten voor nieuwe medewerkers, waardoor outsourcing een aantrekkelijke oplossing is.